Een in de gemeente Maasgouw gevestigde vereniging of stichting kan in aanmerking komen voor subsidie. Voorwaarde is dat er één of meerdere activiteiten worden georganiseerd op het gebied van sport, cultuur, welzijn en/of maatschappelijke ondersteuning. 

Aanvraagformulier

U kunt subsidie aanvragen via onderstaand aanvraagformulier. Hiervoor kunt u gebruik maken van eHerkenning.

eHerkenning linkAanvraagformulier subsidie

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het aanvragen van een subsidie voor uw vereniging/stichting? Neem dan contact op met mevrouw Daniëlla Daelmans, team Sociaal Domein, via telefoonnummer 0475 - 85 25 00, e-mail d.daelmans@gemeentemaasgouw.nl.