Een in de gemeente Maasgouw gevestigde vereniging of stichting kan in aanmerking komen voor een stimuleringssubsidie als er één of meerdere activiteiten worden georganiseerd op het gebied van sport, cultuur, welzijn en/of maatschappelijke ondersteuning.