Een in de gemeente Maasgouw gevestigde vereniging of stichting kan in aanmerking komen voor een stimuleringssubsidie als er één of meerdere activiteiten worden georganiseerd op het gebied van sport, cultuur, welzijn en/of maatschappelijke ondersteuning.

Aanvraagformulier

U kunt subsidie aanvragen via onderstaand aanvraagformulier. Hiervoor kunt u gebruik maken van eHerkenning.

Aanvraagformulier subsidie 2022 - 2023

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het aanvragen van een subsidie voor uw vereniging/stichting? Neem dan contact op met mevrouw Daniëlla Daelmans, team Sociaal Domein, via telefoonnummer (0475) 85 25 00, e-mail d.daelmans@gemeentemaasgouw.nl.

Bent u tevreden over deze pagina?