In de Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2022 tot en met 2025 wordt ruimte gemaakt om te bouwen voor de juiste woning, op de juiste plek, op het juiste moment. Daarnaast is er aandacht voor herstructurering. Zo houden we de leefbaarheid op peil en bieden we een thuis voor (toekomstige) inwoners.

De structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2022-2025 is op 12 juli 2022 door de raad vastgesteld.

Wat is de Structuurvisie Wonen?

In deze regionale structuurvisie wordt de ontwikkelingsrichting van de zeven gemeenten in Midden-Limburg op het gebied van wonen vastgelegd. In de visie wordt minder dan voorheen de nadruk gelegd op het schrappen van plannen voor woningen. De nadruk wordt meer gelegd op het realiseren van plannen, zodat de juiste woningen op de juiste plaats worden gebouwd. Ook omvorming van woningbouwplannen naar segmenten die beter bij de behoefte passen is uitgangspunt. De structuurvisie gaat over het gehele grondgebied van gemeente Maasgouw.

Online inzien en downloaden

Regelsopdekaart

U kunt de Structuurvisie Wonen online raadplegen via de website Regels op de Kaart. Hiervoor klikt u op bovenstaande link. Vervolgens kunt u in het menu rechts op de pagina onder 'overzicht' het vaststellingsbesluit en beleidsdocument downloaden. 

Hier vindt u de directe downloadlink:

Download de structuurvisie Wonen

Vragen?

Als u vragen heeft over de Structuurvisie Wonen, dan kunt u contact opnemen met de heer Tonglet. Dat kan via b.tonglet@gemeentemaasgouw.nl of telefonisch op het algemene nummer 0475 - 85 25 00.