In september 2023 zijn de werkzaamheden voor de herinrichting Oude Kern Stevensweert fase 2 gestart. Op deze pagina houden wij u op de hoogte van deze werkzaamheden. Ze duren tot augustus 2024.

Wat gaat er gebeuren?

Samen met de buurt is een nieuwe betere inrichting voor de Oude Kern van Stevensweert ontworpen die vanaf 19 september 2023 gerealiseerd wordt. We leggen onder andere een nieuw regenwaterriool aan en vervangen/vernieuwen een gedeelte van het bestaande vuilwaterriool. De bestaande verhardingen worden opgebroken en grotendeels hergebruikt in de nieuwe situatie om de historie van de kern te behouden.

We zijn in september 2023 gestart met de werkzaamheden. In augustus 2024 wordt het werk afgerond. De planning is hieronder te vinden. 

Tijdlijn

U vindt hier de tijdlijn. De einddatum is bij benadering. Door onvoorziene omstandigheden kan dit helaas altijd uitlopen. Het project bestaat uit 6 fases. In augustus 2024 worden de werkzaamheden afgerond.

Hieronder zijn de onderdelen te vinden. Achter elk onderdeel staat de te verwachten einddatum.

 • Een groen bolletje betekent dat dit onderdeel is afgerond.
 • Een blauw bolletje betekent dat hier momenteel aan gewerkt wordt.
 • Een grijs bolletje betekent dat dit nog niet is gestart.
   
 1. Afgerond: Singelstraat Zuid, Kazernestraat en Smeestraat -

  Er is een regenwaterriool aangelegd in de Kazernestraat met een aansluiting in de Singelstraat Zuid. De huidige riolering in de Singelstraat Zuid en Smeestraat blijft gehandhaafd. Alle straten hebben een nieuwe wegverharding gekregen.

 2. Afgerond: Singelstraat Noord, Brouwersstraat en Mandenmakersstraat -

  Er is een regenwaterriool aangelegd in de Mandenmakersstraat en Brouwerstraat. De huidige riolering in de Singelstraat Noord blijft gehandhaafd. Alle straten hebben een nieuwe wegverharding gekregen.

 3. Momenteel bezig: Singelstraat Oost, Raamstraat en Fort Forelstraat -

  Wij starten met de werkzaamheden in de Raamstraat en een gedeelte van de Singelstraat Oost. Vervolgens gaan we verder met de werkzaamheden in de Fort Forelstraat en het overige gedeelte van de Singelstraat Oost. Alle straten krijgen een nieuwe verharding en worden voorzien van nieuwe lijngoten. De huidige riolering in deze straten blijft gehandhaafd.

 4. Momenteel bezig: Molenstraat Noord, GFT Boring en Bastion Holland

  We starten met de werkzaamheden aan de Molenstraat Noord, vanaf de kruising Molenstraat Noord – Fort Forelstraat tot aan de kruising Molenstraat Noord – Singelstraat Oost. We breken de bestaande verhardingen op en leggen vervolgens een nieuw gescheiden riolering aan inclusief nieuwe wegverharding. Aansluitend gaan wij starten met de werkzaamheden aan het Bastion Holland. 

  Er vindt geen GFT-boring plaats, maar daarentegen kiezen we voor een ander tracé. De overlast voor omwonenden is hiermee aanzienlijk minder.

 5. Nog te doen: Nieuwendijk en Veldstraat Oost

  Meer informatie volgt

 6. Nog te doen: Kruising Nieuwendijk - Sportlaan

  Meer informatie volgt

Veelgestelde vragen voor omwonenden

Hieronder zijn een aantal vragen en antwoorden te vinden voor omwonenden.

Wat zijn de werktijden?

Onze standaard werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 7:30 – 16:30 uur. Het kan voorkomen dat we in de avond of in het weekend aan het werk zijn.

Hoe kan ik mijn woning/bedrijf bereiken?

U kunt altijd te voet uw woning of uw bedrijf bereiken. Met ondernemers maken wij onderling een afspraak om maatwerk aan te bieden.

Is de straat voor hulpdiensten bereikbaar?

Wij informeren de hulpdiensten over de werkzaamheden. Op het moment dat wij bij uw straat aan het werk zijn, is er altijd een mogelijkheid voor hulpdiensten om (dicht) bij uw woning te komen.

Waar kan ik parkeren tijdens de werkzaamheden?

Tijdens onze werkzaamheden is het niet mogelijk om uw voertuig voor uw woning of op uw oprit te parkeren. U kunt tijdens de werkzaamheden uw voertuig parkeren in de omliggende straten/pleinen.

Hoe wordt het afval opgehaald?

Tijdens de werkzaamheden kan ook afvalinzamelaar RD Maasland de straat niet inrijden. Wij verzoeken u om uw afvalcontainer(s) op de bij u bekende inzameldag vóór 07:30 uur aan de weg te zetten. Wij zetten uw container weer terug zodra hij leeg gemaakt is. Zorgt u ervoor dat uw huisnummer duidelijk zichtbaar is op uw afvalcontainer? Ook uw oud papier (en plastic) kunt u op de bij u bekende inzameldag (zaterdag) vóór 7.30 uur aan de rand van het werkvak zetten. Wij zorgen ervoor dat de vuilophaaldienst geïnformeerd is.

Hoe zorgen jullie ervoor dat de omgeving schoon en veilig blijft?

Onze werknemers zorgen ervoor dat eventueel scheefliggende loopschotten weer recht gelegd worden. In de winter maken wij de loopschotten sneeuw- en ijsvrij.

Kan ik nog steeds naar de kerk, het museum, het trefcentrum en horeca?

Ja dat kan. De werkzaamheden rondom het Jan van Steffeswertplein zijn afgerond.

Hoe kan ik het beste mijn pakketten ontvangen?

Wij raden u aan om tijdens de werkzaamheden voor uw woning uw pakket te laten versturen naar een pakketpunt. Het kan voorkomen dat de bezorger uw straat niet in kan rijden

Vragen?

Dan kunt u contact opnemen met Omgevingsmanager Nona Hendrix van BLM Wegenbouw. Zij is bereikbaar via  06- 58 98 41 70 of via n.hendrix@blmwegenbouw.nl.

Vragen voor de gemeente stelt u aan Luc Graus. Dit kan via het algemene nummer.

Hoe blijf ik op de hoogte van de werkzaamheden?

De gemeente houdt u op de hoogte over de werkzaamheden: