In juni is gestart met de werkzaamheden voor de herinrichting van de dorpskern Stevensweert. Die werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer BLM wegenbouw en duren tot mei 2023. Intussen bereidt de gemeente verdere werkzaamheden voor. Daarover leest u meer op deze pagina.

Wat gaat er gebeuren?

De werkzaamheden in Stevensweert (oude kern) bestaan uit twee fasen:

Op deze pagina houden wij u op de hoogte van fase 2. Die fase wordt momenteel door de gemeente samen met adviesbureau RA+ voorbereid. De basis hierbij is de blauwdruk die we hebben vastgesteld  voor zowel fase 1 als fase 2. Zodra de tekeningen gereed zijn, worden deze ter inzage gelegd  voor omwonenden. 

Planning fase 2

Hieronder is de planning te zien. Deze is in het kort als volgt:

  • Juli '22 - start uitwerking tekeningen
  • Nov/dec. '22 - ontwerp van de tekeningen liggen ter inzage
  • Jan/febr. '23 - aanbesteding van de werkzaamheden
  • Sept./okt. '23 - start werkzaamheden fase 2
  • Sept./okt. '24 - eind werkzaamheden fase 2
Tijdlijn Stevensweert fase 2

Vragen?

Vragen voor de gemeente stelt u aan Luc Graus. Dit kan via het algemene nummer.

Hoe blijf ik op de hoogte van de werkzaamheden?

De gemeente houdt u op de hoogte over de werkzaamheden:

  • via deze pagina op de website van de gemeente;
  • in samenwerking met Dorpsraad Stevensweert houden wij u op de hoogte;
  • omwonenden ontvangen ook bewonersbrieven.