Wilt u goederen of etenswaren verkopen vanuit een kraam of wagen, zoals een viskraam, een bloemenstalletje of een ijskraam? Dan heeft u een standplaatsvergunning nodig. U mag dan met uw kraam op een aangewezen openbare plek in de open lucht staan. 

De gemeente Maasgouw heeft regels vastgesteld waarin onder andere is bepaald voor welke branches een standplaatsvergunning wordt verleend, voor welke locaties en wat het maximum aantal standplaatsen is voor een locatie. Ook hebben we een toebedelingsprocedure vastgesteld.

Hoe werkt het?

Als u een standplaats wilt in gemeente Maasgouw, informeert u eerst bij ons of de beoogde locatie en tijdstip nog vrij is. Als dat het geval is, kunt u een aanvraag voor de standplaatsvergunning indienen.

Zodra de aanvraag geregistreerd is, zal deze gepubliceerd worden en kunnen andere gegadigden zich inschrijven voor de standplaatsvergunning op deze locatie en tijdstip. Dit is een verplicht onderdeel van de procedure. Bij meer dan één gegadigde voor de standplaats wordt de standplaats via loting toegewezen. Alleen volledige aanvragen, die voldoen aan de ‘Nadere regels standplaatsen Maasgouw 2020’ worden meegenomen in de loting. Een standplaatsvergunning voor een vaste standplaats wordt verleend voor 12 jaar.

In de 'Nadere regels standplaatsen Maasgouw' leest u welke eisen er gelden voor het innemen van een standplaats. Deze regels vindt u hieronder.

Standplaatsvergunning, marktplaatsvergunning of ontheffing voor venten?

Een standplaatsvergunning is iets anders dan een marktplaatsvergunning of een ontheffing voor venten. Een marktplaatsvergunning heeft u nodig als u een plaats wilt op een weekmarkt. Een ontheffing voor venten heeft u soms nodig als u goederen verkoopt op straat of huis-aan-huis. Venten betekent dat u uw goederen steeds op een andere plek verkoopt.

Wat moet ik doen?

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie door:

  • welke goederen of diensten u verkoopt;
  • op welke locatie u de standplaats wilt (met situatietekening);
  • op welke dag of dagdeel u de standplaats wilt gebruiken;
  • recente inschrijving KVK;
  • kopie ID;
  • bewijs aansprakelijkheidsverzekering MKB.

Wat kost het?

Zie de Legesverordening 2024 voor een overzicht van de kosten.