Een verstopt riool is een vervelende situatie. Hieronder leest u wat u zelf kunt doen en wat de gemeente voor u doet.

Wat moet ik doen?

Probeer eerst de verstopping te verhelpen met behulp van een ontstopper of met ontstoppingsmiddel. Als dit niet werkt, moet u de plek van de verstopping opsporen. We adviseren u dan het ontstoppingsstuk vrij te graven. Het ontstoppingsstuk is de overgang van het riool op uw perceel naar het hoofdriool van de gemeente. U moet zelf op uw eigen terrein het ontstoppingsstuk vrij graven.

Het is mogelijk dat het ontstoppingsstuk niet op uw eigen terrein ligt, maar op gemeentelijk gebied. Wij raden u dan aan om op eigen terrein bij de perceelgrens de leiding aan de bovenzijde te openen. Het is niet toegestaan om in openbaar gebied het ontstoppingsstuk te ontgraven of de leiding bloot te leggen. Dit om risico aan schade aan kabels en leidingen te vermijden.

Hoe gaat het verder?

Staat er geen water in het putje? Dan zit de verstopping in het riool op uw perceel. U moet de verstopping dan zelf (laten) verhelpen. Staat het putje vol met afvalwater, dan zit de verstopping in het gemeentelijke deel van het riool. Neem dan contact op met de gemeente. Dit kan ook buiten kantooruren, luister hiervoor het antwoordapparaat af. De gemeente neemt dan contact met u op om een afspraak te maken om de verstopping te verhelpen. De kosten hiervan zijn dan voor de gemeente. Als u zelf een verstopping aan gemeentelijke zijde van het riool laat verhelpen door een bedrijf, dan vergoedt de gemeente de door u gemaakte kosten niet. 

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de gemeente.