Een verstopt riool is een vervelende situatie. Hieronder leest u wat u zelf kunt doen en wat de gemeente voor u doet als de riolering verstopt is.

Rioolproblemen: wie is verantwoordelijk?

Bij een rioolverstopping is het belangrijk om te weten waar deze zich precies bevindt. Ligt de verstopping op uw perceel? Dan bent u als huiseigenaar zelf verantwoordelijk voor het oplossen van het probleem. Zit de verstopping in een deel van het riool dat op gemeentegrond ligt? Dan is de gemeente in principe verantwoordelijk voor het herstel. Tenzij blijkt dat de oorzaak onjuist gebruik van het riool is. Dan kan de gemeente de kosten op u verhalen.

Wat moet ik doen?

Probeer eerst de verstopping te verhelpen met behulp van een ontstopper of met ontstoppingsmiddel. Als dit niet werkt, moet u de plek van de verstopping opsporen. We adviseren u dan het ontstoppingsstuk vrij te graven. Het ontstoppingsstuk is de overgang van het riool op uw perceel naar het hoofdriool van de gemeente. U moet zelf op uw eigen terrein het ontstoppingsstuk vrij graven.

Het is mogelijk dat het ontstoppingsstuk niet op uw eigen terrein ligt, maar op gemeentelijk gebied. Wij raden u dan aan om op eigen terrein bij de perceelgrens de leiding aan de bovenzijde te openen. Het is niet toegestaan om in openbaar gebied het ontstoppingsstuk te ontgraven of de leiding bloot te leggen. Dit om risico aan schade aan kabels en leidingen te vermijden.

Hoe gaat het verder?

Staat er geen water in het putje? Dan zit de verstopping in het riool op uw perceel. U moet de verstopping dan zelf (laten) verhelpen. Staat het putje vol met afvalwater, dan zit de verstopping in het gemeentelijke deel van het riool. Neem dan contact op met de gemeente. Dit kan ook buiten kantooruren, luister hiervoor het antwoordapparaat af. De gemeente neemt dan contact met u op om een afspraak te maken om de verstopping te verhelpen. De kosten hiervan zijn dan voor de gemeente. Als u zelf een verstopping aan gemeentelijke zijde van het riool laat verhelpen door een bedrijf, dan vergoedt de gemeente de door u gemaakte kosten niet. 

Tips

Juist gebruik van het riool

Een van de oorzaken van rioolverstoppingen is verkeerd gebruik. Het riool is bestemd om ontlasting van mensen op te vangen en af te voeren. Ook droog toiletpapier en afvalresten die klein genoeg zijn om door de zeef van de afvoer te kunnen verdwijnen, kunnen door het riool. Vochtig hygiënepapier, damesverband, papieren luiers, maar ook chemische- en vetproducten horen niet in het riool. Ze kunnen het rioolstelsel en de waterzuivering ernstig verstoren.

Let op voor malafide rioolontstoppers

Er zijn veel rioolontstoppers op de markt. Helaas zitten daar ook malafide bedrijven tussen. Wilt u een rioolontstopper inschakelen, bezoek dan altijd de website van het bedrijf. Vaak geeft het bedrijf een inschatting van de prijs op hun website. Controleer de tarieven en waarop die zijn gebaseerd. Vergelijk dit met prijzen van andere bedrijven. Geeft het bedrijf u vooraf geen inschatting van de prijs, omdat hij de situatie eerst moet beoordelen? Dan gaat het mogelijk om een onbetrouwbaar bedrijf. Ga dan op zoek naar een ander bedrijf dat wel duidelijk is over de mogelijke kosten.

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de gemeente.