Elke woning of bedrijf moet een aansluiting hebben op het gemeentelijk riool. U kunt een rioolaansluiting aanvragen.   

Wat moet ik doen?

Via onderstaand formulier kunt u een rioolaansluiting aanvragen. Voordat u begint met het invullen van het formulier is het belangrijk dat u de volgende benodigde documenten (digitaal) klaar heeft staan:

  • een situatieschets: deze schets laat duidelijk de ligging van de woning/het gebouw ten opzichte van de weg zien;
  • een rioleringsplan: dit plan laat duidelijk zien waar de perceelleidingen zich bevinden, wat de diameter is en van welk materiaal de leiding(en) is/zijn gemaakt.

Zonder deze documenten kunnen wij u niet verder helpen. U kunt deze documenten ook per post toesturen. Het formulier aanvraag rioolaansluiting kunt u alleen digitaal indienen. 

Als u een aansluiting voor een woning aanvraagt, mag de diameter van de perceelleiding niet groter zijn dan 125 mm. In alle gevallen geldt dat de globale aansluitdiepte (bovenkant buis) op de erfgrens 70 cm onder maaiveld moet zijn. 

Aanvragen

Aanvragen doet u via onderstaand formulier op burgerberichten.nl. Hiervoor logt u in met DigiD of eHerkenning.

DigiD linkAanvraagformulier rioolaansluiting

Hoe gaat het verder?

Nadat wij het aanvraagformulier en de benodigde documenten hebben ontvangen, sturen wij u binnen 2 weken een offerte voor het maken van de rioolaansluiting. Als u akkoord bent met deze offerte, stuurt u die ondertekend naar ons terug. Na ontvangst van dat formulier verzorgt de gemeente binnen 3 weken de rioolaansluiting tot aan de perceelgrens.

Goed om te weten

We adviseren u de locatie van het ontstoppingsstuk goed vast te leggen. U kunt dan makkelijk het ontstoppingsstuk terug vinden in het geval van een verstopping.