Met een paspoort kunt u laten zien wie u bent, het is een identiteitsbewijs. Ook kunt u met een paspoort alle landen in de wereld bezoeken. Het is niet toegestaan om in het buitenland te reizen met een verlopen paspoort.

Wat moet ik doen?

Voor het aanvragen van een paspoort komt u persoonlijk naar de gemeente. 

 • Maak voor de aanvraag eerst een afspraak.
 • Als u een paspoort voor uw kind aanvraagt, neemt u uw kind mee. Indien u als ouder samen het gezag heeft over uw kind, neemt u ook het ondertekende toestemmingsformulier mee.
 • In uw paspoort worden uw vingerafdrukken opgenomen. Zorg voor schone vingers. Kinderen jonger dan 12 jaar hoeven geen vingerafdrukken te laten maken.
 • U haalt uw paspoort persoonlijk op. Als u een paspoort voor uw kind ophaalt, neemt u uw kind mee.

Maak direct een afspraak

Wat moet ik meenemen?

Paspoort voor uzelf

Neem het volgende mee naar de afspraak:

 • een goedgelijkende kleuren pasfoto die niet ouder is dan 6 maanden op het moment van aanvraag en voldoet aan de pasfoto-eisen(externe link);
 • het huidige paspoort en de huidige identiteitskaart, ook als ze zijn verlopen;
 • als u een tweede paspoort aanvraagt, neemt u bewijzen mee dat u het tweede paspoort nodig heeft;
 • pinpas of geld, u betaalt direct bij de aanvraag.

Paspoort voor uw kind tot 18 jaar

Vraagt u een paspoort aan voor uw kind dat jonger is dan 18 jaar? Minimaal één ouder of verzorger moet aanwezig zijn bij de aanvraag. Kinderen moeten zelf ook aanwezig zijn bij de aanvraag en bij het afhalen van hun paspoort. Neem verder het volgende mee naar de afspraak:

 • een goedgelijkende kleuren pasfoto die niet ouder is dan 6 maanden op het moment van aanvraag en voldoet aan de pasfoto-eisen(externe link);
 • het huidige paspoort en de huidige identiteitskaart, ook als ze zijn verlopen;
 • pinpas of geld, u betaalt direct bij de aanvraag;
 • een (kopie van het) legitimatiebewijs van de ouder(s) of van diegene die het gezag over het kind heeft; 
 • Schriftelijke toestemming van beide ouders of van degene die het gezag over het kind heeft. Gebruik hiervoor onderstaand formulier. 

DigiD linkToestemming aanvragen reisdocument

Geldigheid

Voor personen vanaf 18 jaar is een paspoort 10 jaar geldig. Voor personen jonger dan 18 jaar is een paspoort 5 jaar geldig. Een zakenpaspoort is 10 jaar geldig en een tweede paspoort 2 jaar.

Wat kost het?

 • paspoort of zakenpaspoort vanaf 18 jaar € 77,00
 • paspoort of zakenpaspoort jonger dan 18 jaar € 58,00
 • toeslag spoedaanvraag (extra kosten) € 53,00.

Hoe gaat het verder?

U kunt uw paspoort na 7 werkdagen afhalen. In de vakantiemaanden kan dit langer duren. Houd daar rekening mee. Als u een spoedaanvraag 's ochtends hebt gedaan, kunt u uw paspoort meestal de volgende werkdag na 11.00 uur afhalen. Er kunnen zich altijd onvoorziene omstandigheden voordoen waardoor uw paspoort niet op de afgesproken termijn binnen is. Dit geldt ook voor een spoedprocedure. Aan een spoedaanvraag zijn wel extra kosten aan verbonden.

Als u uw oude paspoort niet meer heeft en u heeft geen ander identiteitsbewijs, doet de gemeente onderzoek om uw identiteit vast te stellen. Hierdoor kan het langer duren voordat u uw paspoort krijgt.

Voor het ophalen van uw paspoort hoeft u geen afspraak te maken. U kunt zich hiervoor (tijdens de openingstijden van burgerzaken) melden bij de receptie.

Lichamelijke of verstandelijke beperking

Als u door een lichamelijke of verstandelijke beperking niet persoonlijk een paspoort kunt aanvragen, kan een medewerker van de gemeente naar u toe komen. Bij twijfel vraagt de gemeente u om een medische verklaring.

Als u door een tijdelijke lichamelijke beperking geen vingerafdrukken kunt laten maken, krijgt u een paspoort dat 1 jaar geldig is. Is uw beperking blijvend, dan krijgt u een paspoort dat 10 jaar geldig is.

Reizen met kinderen

Als u met uw kind naar het buitenland reist, heeft uw kind een eigen paspoort of identiteitskaart nodig. Daarnaast kan het zijn dat u toestemming nodig heeft(externe link) van de andere ouder als u alleen met uw minderjarige kind wilt reizen. 

Op de website van de Rijksoverheid(externe link) vindt u ook meer informatie over reizen met kinderen. Ook vindt u daar het toestemmingsformulier.

Paspoort kwijt of gestolen?

In Nederland

Als uw paspoort in Nederland kwijt of gestolen is, kunt u direct een nieuw paspoort aanvragen. Bij deze aanvraag tekent u een Verklaring van vermissing. U hoeft geen aangifte te doen bij de politie. Als u verzekerd bent tegen diefstal, is aangifte doen bij de politie wel aan te raden.

Als u onmiddellijk op reis moet, kunt u een noodpaspoort aanvragen bij de Koninklijke Marechaussee. Als u uw oude paspoort terugvindt, bent u verplicht dit in te leveren bij de gemeente. Dit paspoort is namelijk niet meer geldig.

U kunt de vermissing doorgeven aan de balie (maak hiervoor een afspraak) of via onderstaand formulier.

DigiD linkAangifteformulier vermissing reisdocument

In het buitenland

Als u uw paspoort in het buitenland verliest, doet u aangifte bij de politie ter plaatse. Vraag om een schriftelijk bewijs hiervan. Dit hebt u nodig voor uw verzekering. Meld bij de Nederlandse ambassade of het consulaat(externe link) dat uw paspoort kwijt of gestolen is en vraag een noodpaspoort aan.

Tweede paspoort aanvragen

Reist u regelmatig naar landen met een visumplicht? Dan kan het dat uw paspoort op een ambassade ligt voor een visumaanvraag. Of gaat u naar een land dat in conflict is met een land waarvan u een stempel in uw paspoort heeft? Bekijk de lijst met conflicterende landen(externe link).

U kunt voor deze situaties een tweede paspoort aanvragen. Voorwaarden om een tweede paspoort bij ons aan te vragen zijn:

 • uw huidige paspoort is nog minimaal 6 maanden geldig;
 • u kunt bewijzen dat het noodzakelijk is om te reizen;
 • u gebruikt het tweede paspoort niet als noodpaspoort.

Zakenpaspoort aanvragen

Reist u veel, bijvoorbeeld voor uw werk? Dan kunt u een zakenpaspoort aanvragen. Een zakenpaspoort heeft twee keer zoveel bladzijden dan een normaal paspoort. U kunt daardoor langer met uw paspoort doen.