8 kernen en bijna 25.000 inwoners, een belangrijke binnenvaarthaven, veel ruimte voor de zorg, een rijke historie, de Maasplassen én een mooie, bosrijke natuur. Dat is Maasgouw. Een nog jonge gemeente in Midden-Limburg die volop in ontwikkeling is.

Maasgouw heeft een mooie leefomgeving met een rijk gemeenschapsleven en een hoog voorzieningenniveau. De Maas en de A2 en A73 maken Maasgouw goed bereikbaar. We zijn sterk op het gebied van toerisme en recreatie, zorg en scheepvaartgerelateerde industrie 

In Maasgouw houden we van aanpakken. We zijn no nonsense en denken vooral in mogelijkheden en kansen. Onze kernwaarde is niet voor niks “Samen doen met lef!” Daarom vinden we samenwerken zo belangrijk en houden we van korte lijntjes. Dit laatste ziet u ook in het organogram van de gemeente terug. 

Organogram gemeente Maasgouw

Burgerjaarverslag 2020

Het burgerjaarverslag 2020 Maasgouw & U ‘dichtbij’ van de gemeente Maasgouw is klaar. In dit burgerjaarverslag blikken we terug op een jaar met corona en wat dat voor u, de gemeente en de dienstverlening betekende. Vraag hem aan of lees hem hier online.

Het jaar 2020

2020 is een jaar dat we het liefst snel weer zouden willen vergeten. Maar het is ook een heel bijzonder jaar geweest. Het burgerjaarverslag 2020 staat in het teken van corona. Wat betekende dit voor onze gemeente en de gemeenschap? Aan de hand van interviews met inwoners, verenigingen, ambtenaren en bestuurders kunt u zien wat corona betekende voor ons werk, uw werk en ons dagelijks leven. In dit burgerjaarverslag laten ook onze raadsleden zien wat corona voor hun werk betekende.

Exemplaar downloaden of aanvragen?

Het burgerjaarverslag 2020, Maasgouw & U ‘dichtbij’, is in beperkte oplage in hard-copy beschikbaar. U  kunt een exemplaar aanvragen per e-mail via info@gemeentemaasgouw.nl onder vermelding van naam en woonadres. Wij sturen het dan zo snel mogelijk toe.

Wilt u daar niet op wachten? Kijk dan via onderstaande link of kijk hier voor uw online exemplaar.

Veel leesplezier gewenst!