Ondersteuning door vrijwilligers

In gemeente Maasgouw zijn er verschillende mogelijkheden om hulp te krijgen van een vrijwilliger. Denk aan hulp bij het doen van boodschappen, een klusje in huis, de hond uitlaten of het invullen van een formulier. Maar ook om regelmatig een kopje koffie te komen drinken omdat u al zo weinig mensen ziet.

Buurthulp

  • Burenhulpnetwerk Maasbracht, Brachterbeek, Linne en Stevensweert.  Tel. nummer: 06 - 51 88 36 16.
  • Het Samenwerkingsverband Heel. Telefoonnummer: 06 - 53 89 32 98

Andere vormen van ondersteuning door vrijwilligers zijn: 

Buddyzorg Limburg

Buddyzorg Limburg biedt ondersteuning door vrijwilligers aan kinderen, jongeren en volwassenen die ernstig, chronisch of levensbedreigend ziek zijn en thuis wonen. De ondersteuning richt zich op het verwerkingsproces rondom het ziek zijn.

Palliatieve Terminale Zorg 

Dit zijn gespecialiseerde vrijwilligers die mensen (en hun mantelzorgers) in hun laatste levensfase ondersteunen. Voor meer informatie belt u: 06 - 44 34 98 10.

De Luisterlijn

Dag en nacht een luisterend oor door een vrijwilliger: wanneer iemand pijn heeft of ergens over piekert; op de momenten dat iemand zich alleen voelt of juist blij is. Bel hiervoor met de Luisterlijn.

De Zonnebloem

Vrijwilligers van De Zonnebloem bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een onvergetelijke tijd door een bezoekje of het organiseren van een activiteit. Plaatselijke afdelingen zijn te vinden in Heel, Wessem, Maasbracht, Stevensweert en in Ohé en Laak. Wilt u meer weten? Bel naar 06 - 44 92 22 77.

Schuldhulp Maasgouw 

Geschoolde vrijwilligers bieden via Schuldhulp Maasgouw hulp aan mensen die te maken hebben met (dreigende) schulden. Waar nodig wordt ook ondersteuning geboden bij burgers die hun (financiële) administratie niet voldoende op orde hebben.

Psychische kwetsbaarheid

Vrijwilligers van de LEVANTOgroep ondersteunen mensen met langdurige psychiatrische problemen.  

Dementievrijwilligers

Speciale dementievrijwilligers ondersteunen mensen met dementie en hun mantelzorger. Dementievrijwilligers worden ingezet op verzoek van de casemanager Hulp bij Dementie.

Meer weten?

Meer informatie over deze ondersteuning door vrijwilligers kunt u krijgen via het Sociaal wijkteam.