Op 24 februari is in Oekraïne een oorlog uitgebroken. Dit heeft een grote stroom vluchtelingen op gang gebracht. Gemeente Maasgouw vindt het vanzelfsprekend om een bijdrage te leveren aan de hulp en opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Ook veel inwoners en ondernemers willen hulp bieden aan de Oekraïners. Het is hartverwarmend om te zien welke initiatieven ontstaan. Op deze pagina leest u wat wij doen en wat u kunt doen.

Situatie en gevolgen

De situatie in Oekraïne en de gevolgen daarvan voor Europa volgen we nauwlettend. We vangen mensen op die moeten vluchten voor het oorlogsgeweld. We zijn samen met Veiligheidsregio Limburg Noord(externe link) steeds op zoek naar geschikte opvanglocaties.

Meeleven

We zien dat mensen in onze gemeente ontzettend meeleven met de Oekraïners en dat er mooie initiatieven en inzamelingsacties worden opgezet. Deze acties dragen we een warm hart toe. Indien u zelf hulp wilt bieden, in welke vorm dan ook, adviseren we u om dit aan te geven via de website van vluchtelingenwerk(externe link)

Veelgestelde vragen

In onderstaand overzicht vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen.

Wat doet gemeente Maasgouw voor de opvang van vluchtelingen?

We inventariseren welke locaties geschikt zijn om vluchtelingen (tijdelijk) op te vangen in de gemeente. Samen met andere gemeenten binnen de Veiligheidsregio Limburg Noord werken we aan goede opvang van vluchtelingen. Alle particuliere initiatieven in de gemeente sturen we door naar VluchtelingenWerk Nederland(externe link).

Ook registreren we mensen die langer in onze gemeente verblijven. Zo komt men in aanmerking voor bijvoorbeeld een zorgverzekering. Hiervoor kunnen vluchtelingen uit Oekraïne contact opnemen met afdeling burgerzaken.

Ik vang Oekraïners op of wil dat doen. Hoe gaat dat in zijn werk?

Veel mensen vangen Oekraïners op in huis. Dit gebeurt bijvoorbeeld via vrienden en familie of via Takecarebnb(externe link). Deze particuliere opvang wordt ook wel POO (Particuliere Opvang Oekraïners) genoemd.

Wilt u uw huis openstellen voor Oekraïense vluchtelingen? Meld u zich dan aan als gastgezin bij Takecarebnb(externe link). Zij werken samen met het Rode Kruis en het Leger des Heils om gastgezinnen en vluchtelingen op een goede manier samen te brengen en te ondersteunen. Omdat er nogal wat bij komt kijken om een iemand in huis op te vangen, is het belangrijk om hier goed over na te denken. 

Handreiking particuliere opvang

Vangt u vluchtelingen uit Oekraïne op of bent u van plan dit te doen? Er is een handreiking beschikbaar voor particulieren. Daarin vindt u informatie over hoe een opvangplek aan te bieden, waar u op moeten letten en welke voorzieningen voor de vluchtelingen beschikbaar zijn, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. De meest recente handleiding(externe link) vindt u hier.

Denk aan de verzekering

Heeft u vluchtelingen uit Oekraïne in huis? Denk dan ook aan de verzekering. De gemeente heeft een collectieve wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor vluchtelingen uit Oekraïne die in gemeentelijke of in particuliere opvanglocaties verblijven. Toch is het erg belangrijk dat u bij uw eigen verzekeraar meldt dat er vluchtelingen uit Oekraïne bij u wonen. Dit voorkomt vervelende situaties als er onverhoopt schade ontstaat. 

Spreekuur Oekraïne

U kunt ook naar het spreekuur in Maasbracht. Vluchtelingenwerk Maasgouw houdt daar iedere maandag een spreekuur over Oekraïne. Dit spreekuur is bedoeld voor mensen die vragen hebben over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

  • Wanneer? Elke maandag van 09.30 tot 12.00 uur (op afspraak).
  • Waar? In De Spil aan de Suikerdoossingel 55 in Maasbracht.
  • Weer weten? Neem dan contact op met Ingrid Bogers, teamleider Vluchtelingenwerk Maasgouw. Dit kan via telefoonnummer 06 - 19 05 56 44. U kunt ook een e-mail sturen naar ibogers@vluchtelingenwerk.nl.

Moeten Oekraïners asiel aanvragen?

Oekraïners mogen 90 dagen visumvrij reizen in de Europese Unie en hoeven dus geen asiel aan te vragen om legaal in Nederland te verblijven. Het kabinet heeft laten weten dat Oekraïners zich geen zorgen hoeven te maken als die 90 dagen voorbij zijn. Over de registratie en welk soort verblijfsstatus krijgen Oekraïners binnenkort meer duidelijkheid. Ook voor het krijgen van opvang is het niet nodig om asiel aan te vragen. Oekraïners kunnen terecht in speciaal voor hen ingerichte opvanglocaties of bij particulieren.

Kijk voor meer informatie op de website van VluchtelingenWerk Nederland(externe link). Ook de Rijksoverheid geeft informatie over aankomst, registratie en verblijf.(externe link)

Wat kunnen/mogen vluchtelingen uit Oekraïne?

Zorg en ondersteuning 

Vluchtelingen uit Oekraïne moeten zo goed mogelijk toegang krijgen tot zorg en ondersteuning. Daarom zijn op meerdere opvanglocaties GGD en andere medische dienstverleners aanwezig. Lees hierover meer via de Rijksoverheid(externe link).

Werk en inkomen 

Vluchtelingen uit Oekraïne ontvangen leefgeld. Zij mogen ook in Nederland werken. Via de Rijksoverheid(externe link) is hier meer over te vinden.

Hoe zit het met kinderen en onderwijs?

Kinderen die vanuit Oekraïne naar Nederland zijn gekomen, hebben recht op onderwijs. Ouders kunnen hun kind(eren) aanmelden bij een Nederlandse school in de buurt. De meeste kinderen zullen naar een speciale school of klas voor nieuwkomers gaan.

Op de website van de Rijksoverheid is de meest actuele informatie over onderwijs(externe link) te vinden.

Hoe zorgen we ervoor dat vluchtelingen veilig blijven?

Vluchtelingen lopen het risico om slachtoffer van mensenhandel en uitbuiting te worden. De eerste signalen van mensenhandel / uitbuiting zijn er helaas al.

Daarom heeft CoMensha in samenwerking met het Rode Kruis(externe link), het Leger des Heils(externe link)Vluchtelingenwerk Nederland(externe link)FairWork(externe link) en La Strada International(externe link) een flyer met aandachtspunten ontwikkeld. 

Bekijk en download de flyer hier(externe link)

Meer weten?

Neem dan contact op met Ingrid Bogers, teamleider Vluchtelingenwerk Maasgouw via ibogers@vluchtelingenwerk.nl of op 06 - 19 05 56 44.

Handige links

Laatste nieuws over Oekraïne

Er zijn geen actuele berichten over Oekraïne.