Wilt u Nederlander worden? Dit kan op twee manieren: door optie of door naturalisatie. Nederlander worden door optie gaat sneller en gemakkelijker. Voldoet u niet aan de voorwaarden om Nederlander te worden door optie? Dan kunt u Nederlander worden door naturalisatie.

Bekijk de voorwaarden op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND):

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u bij ons terecht om Nederlander te worden.

Wat moet ik doen?

  • U gaat naar de gemeente en dient de aanvraag in;
  • u kunt tegelijk een aanvraag indienen voor uw minderjarige kinderen die in Nederland wonen;
  • u betaalt de kosten meteen of binnen 6 weken nadat u de aanvraag hebt ingediend;
  • u vult een formulier in waarin u zegt dat u de 'verklaring van verbondenheid' zal afleggen tijdens de ceremonie. Hiermee verklaart u dat u weet dat de Nederlandse wet ook voor u geldt. Kinderen jonger dan 16 jaar hoeven dit niet te doen.

Maak hiervoor telefonisch een afspraak.

Wat moet ik meenemen?

  • uw geldige verblijfsvergunning;
  • uw geldige paspoort of een ander reisdocument;
  • uw geboorteakte (als u niet in Nederland bent geboren) *;
  • andere documenten over uw persoonlijke situatie. Denk aan een huwelijksakte of echtscheidingsakte;
  • het inburgeringsdiploma of iets vergelijkbaars (voor Nederlander worden via naturalisatie).

*Let op! Een origineel afschrift van uw geboorteakte, en indien van toepassing een origineel afschrift van uw huwelijksakte, hoeft u niet in te leveren als u deze akte bij de gemeente al in de Basisregistratie personen (BRP) heeft laten registreren.

Hoe gaat het verder?

U krijgt vanzelf bericht of u Nederlander wordt. Wordt uw aanvraag of verklaring goedgekeurd? Dan krijgt u een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie. U bent verplicht mee te doen aan de ceremonie. U wordt pas Nederlander als u bij de ceremonie de verklaring van verbondenheid aflegt. Het maakt hiervoor niet uit of u Nederlander wordt door optie of naturalisatie. Bij de ceremonie krijgt u het besluit waarin staat dat u Nederlander bent geworden.

Goed om te weten

Belangrijk bij buitenlandse documenten

De gemeente moet kunnen zien dat buitenlandse documenten echt zijn. Dit kan door de documenten te legaliseren. Vraag vooraf aan de gemeente of dit nodig is. Buitenlandse documenten moeten in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn. Als dit niet zo is, moet u de documenten eerst laten vertalen door een in Nederland beëdigde tolk/vertaler.

Nederlandse nationaliteit weer kwijtraken

Heeft u onjuiste informatie gegeven of belangrijke informatie niet gegeven? Dan kunt u de Nederlandse nationaliteit weer kwijtraken. Hierdoor kunt u staatloos worden.