In Maasgouw zijn we trots op onze mooie en afwisselende natuur. We vertellen u graag meer over de natuurgebieden Beegderheide, Grenspark Maas-Swalm-Nette, Koningssteen, Lakerweerd, Linnerweerd, Meggelveld, Molenplas en Overlaat van Linne en Osen en Rivierpark Maasvallei.

Beegderheide (Beegden)

De Beegderheide is een bos- en heidegebied van ongeveer 300 ha. Het was vroeger een uitgestrekte heide. Er zijn veel kleine en grotere vennen. U kunt hier heerlijk wandelen en fietsen. Vanaf de parkeerplaats aan het Beegderveld tot aan de parkeerplaats bij de sportvelden in Beegden loopt een verhard fiets-wandelpad dat ook geschikt is voor rolstoelgebruikers.

De stichting Werkgroep Heemkunde Beegden heeft in dit gebied diverse informatieborden geplaatst over sagen en legenden en de historie.

Beegderheide
Koningssteen - de Grote Hegge

Koningssteen (Thorn)

Net buiten Thorn ligt de Koningssteen. Dit gebied is een van de oudste natuurontwikkelingsprojecten langs de Grensmaas. Het is ook de natuurlijke grens met België. In Koningssteen graast een kudde Gallowayrunderen van Natuurmonumenten en een harem Konikpaarden van het Belgische Limburgs landschap. 

Koningssteen is het hele jaar vrij toegankelijk, tussen zonsopgang en zonsondergang, ook buiten de paden. Ook worden er regelmatig excursies georganiseerd.

Linnerweerd (Linne)

De Linnerweerd is één van de nog weinige natuurlijke uiterwaarden van de Maas. Het gebied is ongeveer 130 hectare groot. Het vormt de uiterwaarden van de Maas en wordt doorsneden door de Vlootbeek. In het gebied herkent u het 1e Maasterras, de oude Maasmeander, kasteel Heystrum en het landgoed Ravenburg. Op het 1e Maasterras ligt het dorp Linne. De Linnerweerd is in bezit van particulieren. Ze zijn verantwoordelijk voor het beheer. Rondom de landgoederen (particulier bezit) zijn onverharde wegen waar u kunt wandelen en soms ook fietsen.

Linnerweerd
Meggelveld

Meggelveld (Thorn)

Het Meggelveld bij Thorn is ontstaan door kleinschalige kleiwinning. Het Meggelveld bestaat uit water en een elzenbroekbos. Dit is een bijzonder bos met zwarte elzen op natte grond. In Nederland zijn weinig van dit soort bossen. Het Meggelveld is één van de grootste blauwe reigerkolonies in Nederland. Via de Panheeldersteeg en een aantal klaphekken is het Meggelveld toegankelijk. Struinen kan op de paadjes die de Gallowayrunderen en Konikpaarden hebben gemaakt. 

Molenplas (Stevensweert)

De Molenplas bij Stevensweert is een bijzondere Maasplas. De plas ontstond door de laatste traditionele grindwinning. Nadat de grindwinning stopte, heeft de natuur zich hier snel ontwikkeld. De Gallowayrunderen en Konikpaarden zorgen door hun graasgedrag dat er gevarieerde natuur ontstaat. De omgeving van de Molenplas is struingebied. Dit betekent dat wandelen overal is toegestaan, ook buiten de paden. Honden mogen mee, maar wel aan de lijn. Er ligt een grindpad met een brug en stepping stones rond de plas. Er is ook een prachtige wandelroute.

Molenplas
Stuw Linne

Overlaat van Linne en Osen (Linne)

Bij de stuw van Linne ligt de Overlaat van Linne. Hieraan grenst de plas Osen. De plek waar bij hoge waterstanden maaswater om de stuw heen wordt geleid heet de Overlaat. In de zomer bloeien hier veel bloemen. In de winter ziet u er veel watervogels. Vanaf de oostzijde van de stuw bij Osen heeft u een schitterend uitzicht over het Maasplassengebied. In de noordelijke hoek van de Osen zijn eilandjes aangelegd. Deze zijn nu met wilgenbos begroeid en vormen een broedplaats voor allerlei vogels. Osen is alleen over het water toegankelijk.

Lakerweerd (Ohé en Laak)

Ohé en Laak heeft 3 grindplassen, de Dilkensplas, de Teggerse Plas en de Schroevendaalse plas. Met name bij de Dilkensplas zitten veel watervogels. Vooral in de winter. De Lakerweerd is 40 hectare groot, waarbij de helft uit water bestaat. In de Lakerweerd grazen Galloway runderen en Konikpaarden. 

Galloway

Aangrenzende natuurgebieden

Grenspark Maas-Swalm-Nette

In het 800 km2 grote Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette zijn prachtige grensoverschrijdende wandel- en fietstochten. Ook worden er natuurevenementen en activiteiten georganiseerd. 

RivierPark Maasvallei

Tussen Maastricht en Maasgouw wordt gewerkt aan het grootste rivierproject van Nederland: RivierPark Maasvallei. De Maas is een regenrivier. Door de eeuwen heen ontstond er een veelzijdig en boeiend landschap met een wirwar van oude stroomgeulen, afgesneden meanders, dijken en uiterwaarden. Hoge en lage waterstanden, Grind, zand en klei zorgden voor een grote diversiteit aan dieren en planten.