Als ondernemer moet u zich houden aan milieuregels. Voor bepaalde activiteiten die het milieu belasten moet u een omgevingsvergunning aanvragen of een melding doen. Uw bedrijf heeft te maken met milieuregels voor bijvoorbeeld geluid, energie, afvalstoffen, lucht en bodemgebruik. 

Hoe werkt het?

Start u een nieuw bedrijf of wijzigt u een bestaand bedrijf of breidt u deze uit? Dan kunt u via Omgevingsloket online(externe link) een vergunningcheck doen. U ziet dan of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen. Het activiteitenbesluit(externe link) bepaalt welke melding u moet doen of welke vergunning u moet aanvragen. Er zijn drie mogelijkheden:

  • Type A: de activiteiten van uw bedrijf hebben geen of weinig gevolgen voor het milieu. U hoeft geen melding te doen of een vergunning aan te vragen;
  • Type B: de activiteiten van uw bedrijf hebben veel gevolgen voor het milieu. U moet een melding Activiteitenbesluit doen bij de gemeente. U moet dit doen voor het starten, wijzigen of uitbreiden van uw bedrijf;
  • Type C: de activiteiten van uw bedrijf hebben op grote schaal gevolgen voor het milieu. U hebt een vergunning nodig.

Wat kost het?

Is er meer onderzoek nodig voor uw activiteiten? Dan betaalt u mogelijk kosten voor de beoordeling van het rapport. Deze kosten vindt u in de Legesverordening 2023(externe link).

Hoe gaat het verder?

Aanvraag vergunning (gewone aanvraag)

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen. Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u de vergunning automatisch. Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Aanvraag vergunning (ingewikkelde aanvraag)

Binnen 26 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen.

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

Melding

U kunt 4 weken na uw melding met uw activiteiten beginnen.