Vanaf 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap in werking getreden. Deze wet geeft gemeenten meer mogelijkheden om ongewenst gedrag van verhuurders aan te pakken. U kunt bij de gemeente een melding maken. Hoe u dit doet, leest u hieronder.

De wet geeft algemene regels voor goed verhuurderschap, die gelden voor alle verhuurders en verhuurbemiddelaars. Deze regels hebben betrekking op zaken zoals het voorkomen van discriminatie en intimidatie, het beperken van hoge waarborgsommen en onredelijke servicekosten, het opstellen van een schriftelijke huurovereenkomst en het verstrekken van informatie aan huurders over hun rechten en plichten. Daarnaast is het verboden om dubbele bemiddelingskosten te vragen.

Voor de verhuur aan arbeidsmigranten gelden extra regels. Zo moet de huurovereenkomst apart van de arbeidsovereenkomst worden vastgelegd en moet de arbeidsmigrant geïnformeerd worden over zijn rechten en plichten in een taal naar keuze.

Vergunning voor de verhuur aan arbeidsmigranten

Gemeenten kunnen een vergunning instellen voor de verhuur aan arbeidsmigranten. Hierbij kunnen zij voorwaarden stellen aan onder andere het maximum aantal personen per kamer en de voorzieningen voor hygiëne en voedselbereiding. 

Melding maken bij het gemeentelijk meldpunt

Vanaf 1 januari 2024 kunnen huurders en anderen bij de gemeente een klacht indienen of een melding maken over ongewenst verhuurgedrag. U kunt een melding maken van slecht verhuurderschap per mail via info@gemeentemaasgouw.nl of telefonisch aan Servicecentrum MER via nummer 0475 - 25 51 00.

Het toezicht en handhaving van de algemene regels en de verhuurvergunning ligt bij gemeenten, met uitzondering van woningcorporaties, waarvoor de Autoriteit Woningcorporaties verantwoordelijk is.