Maakt u zich (grote) zorgen over iemand in uw familie of iemand uit de buurt? Ziet u een verward persoon op straat of voelt u zich thuis zelf niet veilig? Dan kunt u om hulp vragen.

U kunt bij verschillende meldpunten terecht:

  • Melding maken bij de gemeente - als de veiligheid van iemand uit uw omgeving in gevaar is.
  • Meldpunt zorgwekkend gedrag (landelijk meldpunt) - als u zich zorgen maakt om iemand.
  • Team Bemoeizorg (Limburg) - voor als u zich zorgen maakt om iemand.
  • Veilig Thuis - als u zelf thuis niet veilig bent (of uw kinderen/huisgenoten).

Melding maken bij de gemeente

Maakt u zich (grote) zorgen over iemand in uw familie of iemand uit de buurt? Is de veiligheid van deze persoon of zijn omgeving in gevaar? Denkt u dat deze persoon daarom hulp of zorg nodig heeft, maar wil hij of zij geen hulp? Of kan deze persoon zelf geen hulp zoeken? Dan kunt u dit bij de gemeente melden. Dit doet u in het kader van de Melding wet verplichte GGZ.

Bel voor uw melding: 0475 - 85 25 00

Meer over melden bij de gemeente

Hieronder leest u wat er vervolgens gebeurt.

Wat gebeurt er met uw melding?

De gemeente doet na uw melding een onderzoek. De gemeente kijkt dan of er zorg nodig is volgens de Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg. Daarvoor gaan wij met u in gesprek. Ook gaan we in gesprek met de persoon waar u zich zorgen over maakt. Dit onderzoek is binnen 14 dagen na de melding klaar.

Heeft deze persoon zorg nodig en lukt dit niet vrijwillig? Dan doet de gemeente een aanvraag bij de Officier van Justitie om verplichte geestelijke gezondheidszorg aan te vragen.

Welke gegevens hebben we nodig bij een melding?

  • Zeg dat u een melding doet volgens de Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg.
  • Geef duidelijk aan waarom u zich zorgen maakt.
  • De gemeente vraagt uw eigen contactgegevens en de contactgegevens van de persoon waar u zich zorgen over maakt.

Uw melding wordt geregistreerd.

Wie krijgt de uitslag?

Alleen de persoon en zijn of haar directe familie of de mantelzorger krijgt bericht of de gemeente een aanvraag doet bij de Officier van Justitie. Dit is in verband met de privacy.

Meldpunt Zorgwekkend gedrag

Misschien schrikt u van iemand op straat die in de war lijkt, of maakt u zich zorgen om een familielid dat niet meer voor zichzelf zorgt. Hoewel er in dat soort situaties geen spoed nodig is, bellen veel mensen de politie voor hulp. Maar eigenlijk kan een andere deskundige vaak beter helpen. Daarom is er het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag: zodat de persoon om wie u zich zorgen maakt de juiste hulp kan krijgen.

Bel voor uw melding: 0800 - 12 05

Meer over het meldpunt Zorgwekkend gedrag

Via dit meldpunt kunt u met een deskundige praten over de persoon om wie u zich zorgen maakt. Denk bijvoorbeeld aan een buurman die in de war lijkt en niet goed voor zichzelf of zijn huis zorgt. Aan een buurvrouw die steeds vaker met blote voeten op straat loopt en al een paar keer haar huissleutels kwijt was. Of aan iemand waarvan u weet dat hij schulden heeft, die u steeds minder ziet en zijn gordijnen dichthoudt.

Het meldpunt biedt een extra mogelijkheid om uw zorgen te uiten en advies in te winnen. Afhankelijk van de situatie kunt u verschillende dingen doen. Het is mooi als mensen ook zelf proberen contact te maken met de mensen in de buurt waar ze zich zorgen over maken, of met de naasten van deze personen. Het is zeker niet de bedoeling dat persoonlijk contact met buurtbewoners voor alle situaties wordt vervangen door een telefoontje met het meldpunt. Het gaat dus over niet-acute zaken: bij acute crisis of gevaar is zoals gebruikelijk het nummer 112 beschikbaar. 

Meer weten 

Het meldpunt Zorgwekkend gedrag is bereikbaar tijdens kantoortijden op het telefoonnummer 0800 - 12 05. Of kijk op de website(externe link).

Bemoeizorg Noord- en Midden-Limburg

Iedereen maakt zich wel eens zorgen over iemand anders. Vaak komt het vanzelf weer goed, maar er zijn momenten waarop dat niet het geval is. Denk bijvoorbeeld aan een vervuilde woning, vreemd/onbegrepen gedrag of overmatig middelengebruik. Dit kan leiden tot overlast, maatschappelijke achteruitgang of er voor zorgen dat iemand onder zijn problemen lijdt.

Het is goed om je zorgen te bespreken met de desbetreffende persoon. Echter het kan zo zijn dat dit niet lukt of dat de zorgen door degene in kwestie niet zo ervaren worden of dat hij/zij geen hulp wil aanvaarden. In dit soort gevallen kun je Team BZ (Bemoeizorg) inschakelen. Laagdrempelig en op een toegankelijke manier.

Meer over Team Bemoeizorg

TeamBZ bestaat uit een team van professionals en worden ook wel bemoeizorgers genoemd. Zij zullen, wanneer nodig, contact zoeken met degene die hulp nodig heeft. Zij doen dit met doorzettingsvermogen en op een open en waardevrije manier. Na het maken van een inschatting van de situatie en wordt diegene, wanneer nodig, gemotiveerd tot het accepteren van passende hulp of zorg.

Mocht de persoon geen hulp willen aanvaarden of deze niet nodig vinden dan mag dat. Zolang er geen sprake is van gevaar voor diegene of zijn omgeving. TeamBZ maakt deze inschatting als team, samen met een psychiater en betrokken netwerkpartners zoals politie, woningbouw verenigingen, huisartsen, gemeenten, sociaal werk, onderwijs, andere hulpverleningsinstanties en Veilig Thuis. Mocht er sprake zijn van gevaar dan kan het team er voor kiezen om een traject te starten dat kan leiden tot gedwongen hulp of zorg.

Benader TeamBZ vooral, ook bij twijfel

Als je je zorgen maakt over iemand, voel je vrij om te contact met ons op te nemen en je zorgen te bespreken. Ook als je twijfelt. Wij staan je te woord, denken met je mee, verwijzen je eventueel door en helpen je waar we kunnen. Dit kost je niets. Je kunt contact met ons opnemen per e-mail: midden@teambz.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Over Bemoeizorg

Bemoeizorg valt in onze regio onder de Openbare GGZ en wordt vanuit de gemeentes van Noord- en Midden-Limburg gefinancierd. Dat betekent dat alle inwoners van deze gemeentes ‘gratis’ gebruik mogen maken van deze geestelijke gezondheidszorg en dat iedereen contact met ons op kan nemen. Bemoeizorg door TeamBZ wordt vanaf 2022 geleverd door een alliantie van drie partijen: Vincent van Gogh, Buro Andersom en Zelfregie NL. In TeamBZ bundelen we de expertise rondom psychiatrie, verslaving, sociaal-maatschappelijke problemen en ervaringsdeskundigheid.

Veilig Thuis

Heeft u thuis te maken met geweld of kindermishandeling? Of maakt u zich bezorgd over de veiligheid van iemand? Dan kan Veilig Thuis(externe link) u helpen.

Veilig Thuis is het centrale advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis is er voor kinderen, volwassenen, ouderen, slachtoffers en plegers die hulp willen om het geweld te stoppen. Stop huiselijk geweld en kindermishandeling door de eerste stap te zetten. Praat! U kunt Veilig Thuis gratis bellen via 0800 - 2000. U wordt geholpen in uw eigen gemeente.

U kunt bij Veilig Thuis terecht voor het doen van een melding(externe link), vragen van (vrijblijvend) advies en voor hulp voor uzelf en de mensen om u heen.