Maakt u zich (grote) zorgen over iemand in uw familie of iemand uit de buurt? Is de veiligheid van deze persoon of zijn omgeving in gevaar? Denkt u dat deze persoon daarom hulp of zorg nodig heeft, maar wil hij of zij geen hulp? Of kan deze persoon zelf geen hulp zoeken? Dan kunt u dit bij de gemeente melden. Dit doet u in het kader van de Melding wet verplichte GGZ.

Bel voor uw melding 0475 - 85 25 00

Wat gebeurt er met uw melding?

De gemeente doet na uw melding een onderzoek. De gemeente kijkt dan of er zorg nodig is volgens de Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg. Daarvoor gaan wij met u in gesprek. Ook gaan we in gesprek met de persoon waar u zich zorgen over maakt. Dit onderzoek is binnen 14 dagen na de melding klaar.

Heeft deze persoon zorg nodig en lukt dit niet vrijwillig? Dan doet de gemeente een aanvraag bij de Officier van Justitie om verplichte geestelijke gezondheidszorg aan te vragen.

Welke gegevens hebben we nodig bij een melding?

  • Zeg dat u een melding doet volgens de Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg.
  • Geef duidelijk aan waarom u zich zorgen maakt.
  • De gemeente vraagt uw eigen contactgegevens en de contactgegevens van de persoon waar u zich zorgen over maakt.

Uw melding wordt geregistreerd.

Wie krijgt de uitslag?

Alleen de persoon en zijn of haar directe familie of de mantelzorger krijgt bericht of de gemeente een aanvraag doet bij de Officier van Justitie. Dit is in verband met de privacy.

Veilig Thuis

Logo Veilig Thuis

Heeft u thuis te maken met geweld of kindermishandeling? Of maakt u zich bezorgd over de veiligheid van iemand? Dan kan Veilig Thuis u ook helpen.

Veilig Thuis is het centrale advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis is er voor kinderen, volwassenen, ouderen, slachtoffers en plegers die hulp willen om het geweld te stoppen. Stop huiselijk geweld en kindermishandeling door de eerste stap te zetten. Praat! U kunt Veilig Thuis gratis bellen via (0800) 2000. U wordt geholpen in uw eigen gemeente.

U kunt bij Veilig Thuis terecht voor het doen van een melding, vragen van (vrijblijvend) advies en voor hulp voor uzelf en de mensen om u heen. 

Bent u tevreden over deze pagina?