Kinderen tussen de 5 en 18 jaar moeten naar school gaan totdat ze een startkwalificatie hebben. Voor kinderen van 5 tot 16 jaar heet dit de leerplicht en voor kinderen tussen 16 en 18 jaar de kwalificatieplicht.

Hoe werkt het?

Leerplicht

Alle kinderen tussen de 5 en 16 jaar die in Nederland wonen zijn leerplichtig. Ook kinderen met een andere nationaliteit en kinderen van asielzoekers en vreemdelingen zijn leerplichtig.

De leerplicht begint op de eerste schooldag van de maand nadat een kind 5 jaar wordt. Wordt uw kind op 23 januari 5 jaar? Dan geldt de leerplicht vanaf de eerste schooldag in februari. De leerplicht geldt tot het einde van het schooljaar waarin een kind 16 jaar wordt.

De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn. Zij zijn nog niet leerplichtig.

Kwalificatieplicht

Jongeren tussen de 16 en 18 jaar zonder startkwalificatie hebben een kwalificatieplicht. Dit betekent dat jongeren naar school moeten gaan totdat ze minimaal een mbo-diploma op niveau 2, een havo-diploma of vwo-diploma hebben gehaald.

Wat moet ik doen?

Vrijstelling van leerplicht

De gemeente kan uw kind vrijstellen van de leerplicht, bijvoorbeeld bij lichamelijke of psychische ongeschiktheid. Uw kind hoeft dan niet naar school. Lees meer over vrijstelling op de website van de Rijksoverheid.

Geoorloofd schoolverzuim

Soms hoeven kinderen (tijdelijk) niet naar school. Bijvoorbeeld bij ziekte of verplichtingen door geloofsovertuiging of levensovertuiging. Lees meer over geoorloofd schoolverzuim op de website van de Rijksoverheid.

Kunt u door uw beroep of dat van uw partner niet op vakantie tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties. Meer informatie over deze toestemming vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Toezicht op leerplicht

De leerplichtambtenaar houdt toezicht op het naleven van de leerplichtwet.

Scholen moeten schoolverzuim en in-/uitschrijvingen van leerlingen melden aan Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Als een kind vaak niet op school is, kan er een probleem zijn. In de meeste gevallen neemt de school contact op met de leerplichtambtenaar. Dit kan een leerling of de ouders ook zelf doen. De leerplichtambtenaar gaat dan in gesprek met de leerling, de ouders en de school om samen een oplossing te zoeken.

Vragen?

Sinds 1 augustus 2021 wordt het toezicht op de leerplicht voor de gemeente Maasgouw uitgevoerd door de gemeente Roermond. Voor vragen over leerplicht, kunt u contact opnemen met het team Educatie via telefoonnummer 0475 - 35 99 99. U kunt ook mailen naar: verzuimloket@roermond.nl.