Kent u iemand uit gemeente Maasgouw die volgens u in aanmerking komt voor een Koninklijke Onderscheiding (een ‘lintje’) ? U kunt hem of haar aan de burgemeester ‘voorstellen’.

Vraag het tijdig aan

 • De behandeling van een voorstel kost veel tijd. Voor de Lintjesregen in april 2025 moet de aanvraag vóór 1 juni 2024 bij de gemeente binnen zijn.
 • Voor het uitreiken van een Koninklijke Onderscheiding op een ander moment, moet het voorstel 6 maanden van tevoren aangeleverd zijn.

Procedure

Wilt u iemand voorstellen? Dan doet u de aanvraag bij voorkeur online, maar op papier is ook mogelijk. De procedure bestaat uit de volgende stappen:

 1. Na ontvangst neemt de kabinetsmedewerker van de gemeente de aanvraag met u door en draagt het vervolgens over aan de burgemeester.
 2. De burgemeester brengt advies uit over het voorstel. Als dit advies positief is, wordt er een suggestie gedaan voor de soort en de hoogte van de onderscheiding.
 3. Vervolgens geeft de Commissaris van de Koning een oordeel. Hij stuurt het voorstel dan naar het Kapittel voor de Civiele Orden.
 4. Dit onafhankelijke college geeft een zwaarwegend advies aan de betrokken minister.
 5. Wanneer de minister positief beslist, wordt de onderscheiding bij Koninklijk besluit verleend.

Tip! Wilt u een korte video zien met daarin het stappenplan? 

Bekijk de video van Lintjes.nl(externe link)

Voorwaarden

Hieronder leest u de voorwaarden die gelden voor het indienen van een Koninklijke Onderscheiding:

 • Degene die de onderscheiding krijgt, moet in Maasgouw wonen.
 • De activiteiten waarvoor hij of zij de onderscheiding krijgt mogen niet betaald zijn en moeten minimaal 15 jaar zijn verricht.
 • Het aantal uren per week wat aan de activiteiten wordt besteed is ook van belang voor de beoordeling van de aanvraag.
 • De kandidaat mag niet langer dan een jaar geleden zijn gestopt met de activiteiten.
 • De activiteiten mogen niet incidenteel van karakter zijn maar moeten doorlopend zijn.
 • Ten slotte zijn de aard, duur, intensiteit, betekenis en de uitstraling van de activiteiten belangrijk.

Voorstelformulier

Kent u iemand die een lintje verdient? Dan zijn er twee manieren om het voorstel in te dienen. Dit kan online (digitaal) of schriftelijk.

Optie 1: Online indienen

U doet de aanvraag bij voorkeur online in. U vult de gegevens van uzelf en diegene die u voor wil dragen in via onderstaand formulier:

Online aanvraagformulier Koninklijke onderscheiding(externe link)

Enkele aandachtspunten bij het invullen van dit formulier: 

 • De kandidaat die u voor wil dragen, moet in gemeente Maasgouw wonen.
 • Bij het invullen wordt gevraagd om de gemeentenaam in te vullen. Vul hier gemeente Maasgouw in.

Wat gebeurt er na het invullen van de online aanvraag?

Nadat u de aanvraag verstuurd heeft, ontvangt u op uw e-mailadres een uitgebreid digitaal aanvraagformulier wat u helemaal in moet vullen en waar u de bijlagen aan toe moet voegen. De bijlagen zijn ondertekende ondersteuningsbrieven van de vereniging/ondersteuner voor alle activiteiten die u in het aanvraagformulier vermeld. In deze brieven staat uitgebreid beschreven wat de betreffende activiteit inhoudt, hoe lang iemand dit al doet, de tijdsbesteding (aantal uren per week) en het belang van de inzet van degene die wordt voorgedragen (de motivering) voor de vereniging.

Optie 2: schriftelijk indienen

Mocht het voor u niet mogelijk zijn om een aanvraag digitaal in te dienen, dan kunt u gebruik maken van onderstaand formulier. Ook hier moeten voor elke activiteit ondersteuningsbrieven aan worden toegevoegd.

Download het voorstelformulier Koninklijke Onderscheiding

Vragen of meer informatie

U kunt voor meer informatie contact opnemen met Petra Kreijen of Conny Salden, kabinetsmedewerkers, via e-mail lintjes@gemeentemaasgouw.nl of telefonisch via 0475 - 85 25 00.