De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen of instellingen dan wel aan sportverenigingen. Bedrijven kunnen een aanvraag doen tot 'Hofleverancier'.

Koninklijke Erepenning: wat is het?

De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen of instellingen dan wel aan sportverenigingen. Het symboliseert het respect en de waardering die de Koning heeft voor bijzondere verdiensten van de ontvanger.

Alleen de Koning kan de Erepenning toekennen, welke strikt op naam van de ontvangende instantie is. De begiftigde vereniging heeft het recht op briefpapier of gedrukte stukken van de onderscheiding in woord en/of beeld melding te maken.

Op de website van het Koninklijk Huis(externe link) leest u alles over het aanvragen.

Predicaat Hofleverancier: wat is het?

De Koning kan het recht tot het voeren van het Koninklijk Wapen met de toevoeging "Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier" toekennen aan kleine en middelgrote ondernemingen die een zeer belangrijke plaats innemen in hun regio en daarnaast minimaal honderd jaar bestaan (minder dan 100 leden/werknemers). De bestuurders van het bedrijf moeten van onbesproken gedrag zijn evenals de onderneming zelf. Ook moet de ontstaansgeschiedenis van het bedrijf duidelijk zijn.

Lees hier meer over het predicaat(externe link)

Hoe vraag ik het aan?

Aanvraagprocedure predicaat Hofleverancier(externe link)

Accountantsprotocol

Een onderneming die de Burgemeester in de statutaire vestigingsplaats benadert voor het aanvragen van het predicaat Koninklijk of Hofleverancier, moet diverse gegevens overleggen. De NBA heeft hiervoor een accountantsprotocol opgesteld(externe link).