Om werk en kinderen te kunnen combineren, kunt u gebruik maken van de kinderopvang en/of de BSO. Voor kinderen vanaf 2 jaar is er een peuterprogramma. Als een kind een taalachterstand heeft, dan is extra ondersteuning mogelijk. Op deze pagina leest u meer over de mogelijkheden in onze gemeente.

Kinderopvang en BSO

Met kinderopvang bedoelen we: een kinderdagverblijf, een gastoudergezin of buitenschoolse opvang (BSO). De kinderopvang is er voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Voor kinderen vanaf 4 jaar (die naar de basisschool gaan) is er de BSO. 

Landelijk Register Kinderopvang

De gemeente controleert alle kindercentra en gastouderbureaus die in het Landelijk Register Kinderopvang (LKR) staan. Elk jaar bezoekt de GGD alle gastouderbureaus en kindercentra om te kijken of ze voldoen aan de wettelijke eisen. Is dit niet het geval is, dan moet het kindercentrum of gastouderbureau de deuren sluiten.

U kunt het Landelijk Register Kinderopvang online bekijken. Hierin vindt u ook alle gastouderbureaus en kindercentra van Maasgouw.

Kinderopvangtoeslag

In veel gevallen heeft u recht op kinderopvangtoeslag. Alle informatie hierover vindt u op de website van de Belastingdienst. Hier kunt u ook de kinderopvangtoeslag aanvragen. Dit is voor zowel de kinderopvang, het peuterprogramma als de BSO. U kunt ook vaak een proefberekening maken via de organisatie van de kinderopvang of BSO.

Peuterprogramma's

Peuterprogramma’s stimuleren op een speelse manier de ontwikkeling van peuters. Hierdoor worden kinderen van 2 tot 4 jaar goed voorbereid op de basisschool. De peuterspeelzalen zijn onderdeel van kinderopvangorganisaties. Zij verzorgen de peuterprogramma’s in gemeente Maasgouw.

Kosten 

U betaalt een eigen bijdrage voor de peuterspeelzaal. Hoeveel dat is, hangt af van de kinderopvangtoeslag. Informeer hiernaar bij de aanbieder van de peuterspeelzaal.

  • Hebt u recht op kinderopvangtoeslag? Dan betaalt u daarmee het peuterprogramma in de kinderopvang. De kinderopvangtoeslag hangt af van uw inkomen.
  • Krijgt u geen Kinderopvangtoeslag? Dan betaalt de gemeente het grootste deel van het peuterprogramma. Dit doen we 40 weken lang, 2 dagdelen per week. We betalen rechtstreeks aan de kinderopvang. U betaalt een eigen bijdrage. Deze staat vast en is niet inkomensafhankelijk.

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Soms hebben peuters en kleuters extra begeleiding nodig om een goede start op de basisschool te maken. Speciaal hiervoor is de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Kinderen met een VVE-indicatie worden spelenderwijs extra begeleid. Hierdoor ontstaat er een doorgaande lijn van peuterprogramma naar groep 1-2 en vervolgens naar groep 3.

Hieronder leest u meer over VVE in onze gemeente. Verderop deze pagina vindt u de locaties waar VVE wordt aangeboden.

Wat is VVE? Wat is het doel?

De kindercentra in onze gemeente bieden (bijna) allemaal extra ondersteuning voor kinderen met een VVE-indicatie. Deze kindercentra vindt u hieronder. Via hun website leest u meer over het aanbod en de mogelijkheden voor uw kind. In onze gemeente wordt in alle kindcentra op dezelfde manier gewerkt. 

Kenmerken van de VVE

Deskundige begeleiding van alle kinderen:

  • leren door spelen 
  • thematisch werken
  • iedereen mag meedoen
  • doelgericht werken aan de taalontwikkeling
  • bezig zijn in een goede speelomgeving

Samen met ouders werken aan opvoeding en ontwikkeling

De pedagogisch medewerkers ('de leiding') begeleiden, in samenwerking met ouders, de kinderen in hun ontwikkeling naar zelfstandigheid en geven informatie aan de ouders over wat ze thuis kunnen doen. Kinderen leren niet alleen veel in de peutergroep. Het gaat nog beter als ouders thuis ook meedoen met de thema’s.

Samenwerking met de groepen 1-2 van alle basisscholen 

De ontwikkelingsgegevens van de kinderen worden overgedragen,  zodat alle kinderen een goede aansluiting krijgen in groep 1. Samen met de basisschool wordt gezorgd voor een doorlopende begeleiding van de ontwikkeling van kinderen.

VVE: Voor- en vroegschoolse educatie 

Wat is het verschil tussen voorschoolse en vroegschoolse educatie?

Voorschoolse educatie

Voorschoolse educatie is bedoeld voor peuters van 2 en 3 jaar en wordt aangeboden in de peutergroepen van de kinderopvang. Spelenderwijs worden kinderen begeleid in hun totale ontwikkeling met veel aandacht voor spelen en taalgebruik. 

Vroegschoolse educatie

Vroegschoolse educatie is bedoeld voor groep 1 en 2 van de basisschool. De basisschool is verantwoordelijk voor de vroegschoolse educatie. Op gestructureerde wijze wordt aan de brede ontwikkeling en de schoolse vaardigheden gewerkt.

Hoe meld ik mijn kind aan voor VVE en wat kost het?

Aanmelden

U kunt uw kind niet zelf aanmelden. Dit gaat via het consultatiebureau. Daar wordt bepaald of een kind voldoet aan de criteria van de VVE-regeling. In een gesprek met de ouder/verzorger wordt uitgelegd waarom een kind de VVE indicatie krijgt. 

Kinderen met een VVE indicatie worden altijd door de logopedist van de GGD onderzocht op de spraak- en taalontwikkeling. Ouders krijgen hiervoor een uitnodiging.

Kosten voor de VVE

Of ouders in aanmerking komen voor de gemeentelijke financiële ondersteuning is afhankelijk van uw werksituatie. De coördinator van het kindercentrum kan daarover informatie geven. De coördinator bespreekt ook het aantal uren VVE per week.

Verantwoordelijkheid

De gemeente is verantwoordelijk voor de VVE. De gemeente heeft regels bepaald wanneer een kind de VVE indicatie krijgt. Die regels zijn bekend bij het consultatiebureau en bij de kindercentra.

Waar kan ik meer lezen over de VVE?

De kinderopvangorganisaties, schoolbesturen, jeugdgezondheidszorg (het consultatiebureau) werken goed samen in de VVE. Samen met de gemeente Maasgouw hebben zij een convenant gesloten. Hierin staan de samenwerkingsafspraken tussen alle partijen.

Kindcentra in Maasgouw

Bij onderstaande locaties kunt u terecht voor de kinderopvang, peutergroep, BSO en/of VVE. 

Beegden

Kindercentrum Robbedoes
Leukenstraat 4
6099 AR Beegden
Kindercentrum Robbedoes
Alleen peutergroep en VVE

Heel

Kindcentrum Robbedoes
Sportparklaan 60 
6097CW Heel
Kindercentrum Robbedoes

Linne

Kindcentrum Holderdebolder
Linnerhof 36
6067 EJ Linne
Kinderopvang Roermond

Maasbracht

Prokino Deugnietjes

Stevensweerterweg 26 a
6051 GS Maasbracht
Stichting Prokino Kinderopvang

Prokino Eigenweisje

Neutrale Hoek 4B
6051 KX Maasbracht
Stichting Prokino Kinderopvang

Maasbracht (vervolg)

’t Breerke 

Ankerstraat 1
6051 GG Maasbracht
Kinderopvang Roermond
Geen kinderopvang

Stevensweert

Kindercentrum Ut Kerreraad
Nieuwendijk 22a
6107 AW Stevensweert
Ut Kerreraad

Thorn

Kinderopvang Thornerkwartier
Molenweg 10 
6017 BM Thorn
Kinderopvang Thornerkwartier

Wessem

Kinderopvang Thornerkwartier
Het Schoor 1b
6019 EC Wessem
Kinderopvang Thornerkwartier
Geen kinderopvang

Meer informatie

Wilt u meer weten over VVE, scholen of kinderopvang in Maasgouw? Neem dan contact op met Nicoletta Simbula via 0475 - 85 25 00 of mail naar N.Simbula@gemeentemaasgouw.nl.

Kwaliteitshandboek VVE

Hieronder download u het kwaliteitshandboek VVE. Hierin vindt u ook een aantal bijlagen, waaronder het convenant.