U mag niet zomaar graven in grond waarin kabels en leidingen liggen. Doe eerst een graafmelding. U krijgt dan informatie over de kabels en leidingen in de grond waar u wilt graven. Zo voorkomt u schade aan de kabels en leidingen. 

WIBON

De Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON) is er om graafschade te voorkomen. Deze wet geldt voor bedrijven en voor particulieren. Iedereen die gaat graven met een machine, moet vooraf een graafmelding maken bij het kadaster.

De diepte van de graafwerkzaamheden is daarbij niet van belang. Mechanische graafwerkzaamheden om een bord te plaatsen, een boom te planten of een terrein te egaliseren vallen ook onder de WIBON. Als u uitsluitend met de schop graaft, is de WIBON niet van toepassing.

Wat moet ik doen?

Doe minimaal 3 en maximaal 20 werkdagen voorafgaand aan het graven een KLIC-melding. Op die manier beschikt u altijd over actuele kabel- en leidinginformatie. Alle informatie en actuele tarieven vindt u op de website van het Kadaster.

Heeft u vragen?

Neem voor vragen over de KLIC-melding direct contact op met het Kadaster. Dat kan via de klantenservice van het Kadaster op telefoonnummer 0800 - 00 80, optie 2. 

Heeft u specifieke vragen over vragen over Maasgouw? Dan kunt u bellen met Servicecentrum MER, team Omgevingsdienst. Zij zijn te bereiken op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. U belt hiervoor naar 0475 - 25 51 00.