De gemeente is verantwoordelijk voor álle vormen van jeugdhulpverlening. Van het consultatiebureau tot gespecialiseerde jeugdhulp en jeugdpsychiatrie.

Jeugdhulp via Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg (CJG)

Opvoeden en opgroeien is leuk, maar niet altijd even gemakkelijk. Soms kun je daar best wat hulp bij gebruiken. Het is heel normaal om vragen over opvoeden of opgroeien te hebben. Wij zijn er voor al die vragen, hoe klein, onschuldig of ingewikkeld ook.

U kunt bij ons terecht met alle vragen over opvoeden en opgroeien. Het CJG biedt ondersteuning bij:

  • eenvoudige opvoed- en opgroeivragen;
  • complexe opvoed- en opgroeivragen;
  • vragen die voortkomen uit een beperking of chronische ziekte;
  • toeleiding naar gespecialiseerde hulp (Zorg in Natura en Persoonsgebonden Budget).

Ook voor scholen en verenigingen

We vinden het belangrijk dat kinderen en jongeren zo snel en zo vroeg mogelijk hulp krijgen als dat nodig is. Ook scholen, kinderdagverblijven, huisartsen, of bijvoorbeeld sportclubs kunnen vragen hebben. Als het nodig is, kan het CJG helpen om deze vragen samen met de ouders te bespreken.

Contactgegevens

Op deze website vindt u meer informatie over het CJG. Daar vindt u ook het bezoekadres en contactgegevens van de vestiging in Maasgouw.

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Jeugd-ggz is geestelijke gezondheidszorg voor kinderen tot 18 jaar (soms tot 23 jaar). Het gaat om kinderen die psychische problemen hebben waardoor ze zich minder goed kunnen ontwikkelen. Bijvoorbeeld door autisme, ADHD, dyslexie, verslaving of depressie. Jeugd-ggz is erop gericht de psychische problemen te verhelpen of te voorkomen dat ze erger worden.

Hebt u een kind dat jeugd-ggz nodig heeft? Dan meldt u dit bij het CJG. Zij kijken samen met u welke hulp uw kind kan krijgen. 

Bent u niet tevreden?

Bent u niet tevreden over de jeugdhulp? En vindt u het moeilijk om daar met de hulpverlener of met de instelling over te praten? Dan kunt u terecht bij een vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). De vertrouwenspersoon van het AKJ is er voor jongeren, ouders én verzorgers. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en werkt dus niet voor de gemeente of een jeugdzorginstelling. De hulp van de vertrouwenspersoon is gratis.  

Wat doet de vertrouwenspersoon?                                                             

De vertrouwenspersoon luistert naar uw verhaal, u krijgt advies en informatie over uw rechten. Ook kan de vertrouwenspersoon u helpen tijdens een gesprek met de gemeente, een jeugdzorginstelling of de klachtencommissie.

Contactgegevens 

Via de website van AKJ vindt u meer informatie en contactgegevens. U kunt AKJ bellen op (088) 55 51 000. Chatten met de vertrouwenspersoon kan via hun website.