De gemeente is verantwoordelijk voor álle vormen van jeugdhulpverlening. Van het consultatiebureau tot gespecialiseerde jeugdhulp en jeugdpsychiatrie.

Jeugdhulp via Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg (CJG)

Opvoeden en opgroeien gaat niet altijd gemakkelijk en vanzelf. Soms zijn er vragen of twijfels.

Samen met andere gemeenten in Midden-Limburg organiseren we de jeugdhulp via het Centrum voor Jeugd en Gezin. Ouders, kinderen en jongeren kunnen daar terecht voor informatie, advies en hulp. Het CJG organiseert ook activiteiten – workshops, bijvoorbeeld - die helpen om problemen te voorkomen.

Is het nodig, dan biedt het CJG zelf kortdurende ondersteuning aan. Het CJG kan ook andere vormen van jeugdhulp inschakelen. Bij het CJG werken ervaren professionals. Zij werken altijd samen met de ouders en de kinderen en jongeren. De hulp van het CJG kost niets. U heeft geen doorverwijzing nodig.

Het CJG is er ook voor scholen en verenigingen

We vinden het belangrijk dat kinderen en jongeren zo snel en zo vroeg mogelijk hulp krijgen als dat nodig is. Ook scholen, kinderdagverblijven, huisartsen, of bijvoorbeeld sportclubs kunnen vragen hebben. Als het nodig is, kan het CJG helpen om deze vragen samen met de ouders te bespreken. 

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Jeugd-ggz is geestelijke gezondheidszorg voor kinderen tot 18 jaar (soms tot 23 jaar). Het gaat om kinderen die psychische problemen hebben waardoor ze zich minder goed kunnen ontwikkelen. Bijvoorbeeld door autisme, ADHD, dyslexie, verslaving of depressie. Jeugd-ggz is erop gericht de psychische problemen te verhelpen of te voorkomen dat ze erger worden.

Hebt u een kind dat jeugd-ggz nodig heeft? Dan meldt u dit bij het CJG. Zij kijken samen met u welke hulp uw kind kan krijgen. 

Contactgegevens

Hier vindt u meer informatie over het CJG. Op deze pagina vindt u het bezoekadres en andere contactgegevens van de vestiging in Maasgouw.