Als we opdrachten of taken uitbesteden, letten we erop dat dit eerlijk gebeurt. Ook vinden we het belangrijk dat we het doel op een effectieve manier bereiken. We zetten gemeentelijke middelen, zoals geld, slim in en we houden ons hierbij aan de wet. Om ervoor te zorgen dat dit goed gebeurt, hebben we een inkoop- en aanbestedingsbeleid. Hierin staan alle regels die we volgen bij het geven van opdrachten.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Het inkoop- en aanbestedingsbeleid beschrijft de juridische kaders waarbinnen de inkoop en aanbesteding van overheidsopdrachten (werken, leveringen en diensten) door de gemeentelijke organisatie plaats moet vinden.

Inkoop Zorgaanbieders / Wmo

Binnen zorgregio Midden-Limburg Oost regelen de gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen en Roermond gezamenlijk de inkoop voor hulp en ondersteuning op basis van de Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning. Via de website www.sociaaldomeinmlo.nl vindt u informatie bedoeld voor bestaande of nieuwe aanbieders gespecialiseerde jeugdhulp of maatschappelijke ondersteuning die actief zijn in Midden-Limburg Oost. 

Inkoopvoorwaarden

Voor inkopen en aanbesteden gelden de 'algemene inkoopvoorwaarden' voor leveringen en diensten van gemeente Maasgouw.