Heeft u of uw partner dementie? Of bent u mantelzorger van iemand met dementie? Dan kunt u een steuntje in de rug goed gebruiken.

Hulp bij Dementie Midden-Limburg

Hulp bij Dementie Midden-Limburg helpt mensen met dementie en hun partner of mantelzorger. Met de begeleiding van Hulp bij Dementie kunnen mensen met dementie zo lang mogelijk thuis blijven wonen. De partner of mantelzorger krijgt ondersteuning om om te gaan met de ziekte.

U krijgt een vaste begeleider – een casemanager of trajectbegeleider – die u informatie en advies geeft. Ook helpt de casemanager u bij het kiezen van de juiste zorg. Is er meer zorg nodig? Dan zorgt de casemanager ervoor dat de zorg goed op elkaar wordt afgestemd en dat alle zorgaanbieders goed samenwerken.

De huisarts verwijst u naar Hulp bij Dementie.

Kijk voor meer informatie op deze website

PILOT digitale ondersteuning en begeleiding van mensen met dementie in de thuissituatie

De Corona-maatregelen maakten het leven van mensen met dementie en hun mantelzorgers een stuk moeilijker. De daginvulling en de structuur viel weg. Dat zorgde voor eenzaamheid en overbelasting van de mantelzorger.

Hulp bij Dementie is daarom met een test – een pilot – gestart met een digitaal zorgbeeldscherm. Dit zorgbeeldscherm heet Memory Lane. Het werkt heel gemakkelijk. Met behulp van het beeldscherm kunnen senioren, hun familie en mantelzorgers en de zorg met elkaar communiceren. Ook ondersteunt Memory Lane bij de invulling van de dag en het bieden van structuur.

Lees hier meer over de pilot met Memory Lane.

Alzheimer Café

In Maasgouw is een Alzheimer Café. Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplek voor iedereen die met dementie te maken heeft. De bijeenkomsten zijn gezellig én informatief. Elke keer is er een deskundige spreker over een boeiend onderwerp. U komt er in contact met lotgenoten en er zijn professionele hulpverleners aan wie u vragen kunt stellen.

Waar en wanneer?

Waar: de Herberg, Sintelstraat 23 in Maasbracht

Wanneer: iedere tweede maandag van de maand

Vrijwilligers Alzheimer Café

Alzheimer Café Maasgouw wordt georganiseerd door vrijwilligers.

Wilt u meer weten, of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger? Neem dan contact op met Louis Mom. Mail: l.mom@alzheimervrijwilligers.nl  of bel:  06 -  53 89 32 98