De huisvesting van een groot deel van de verenigingen in Wessem vindt plaats in gedeeltelijk sterk verouderde accommodaties. 

Het gaat om:

 • De Harmoniezaal aan de Wallenstraat
 • Accommodatie Wisheim aan de Kloosterlaan
 • Sporthal de Tump aan de Thornerweg
 • Jeugdhuis de Sprong, eveneens aan de Thornerweg

In opdracht van de gemeenteraad wordt een plan uitgewerkt waarbij de verenigingen gehuisvest worden aan de Thornerweg. Hierin staat (kort samengevat) het volgende:

 • Sporthal De Tump wordt verbouwd.
 • Tafeltennisvereniging Westa zal ook gebruik maken van deze accommodatie.
 • Jeugdhuis de Sprong blijft onveranderd.
 • Op het trapveldje naast het Jeugdhuis komt een gemeenschapshuis voor de gebruikers van de Harmoniezaal.
 • Achter het Jeugdhuis blijft ruimte voor het organiseren van een evenement.
 • Er komt een nieuwe gezamenlijke parkeervoorziening.

Impressies

Nieuwbouw gemeenschapshuis

Het gemeenschapshuis wordt DE plek in Wessem waar verenigingen terecht kunnen voor hun activiteiten en inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Daarnaast is het gemeenschapshuis ook geschikt voor vergaderingen. In het horecadeel van het gemeenschapshuis kunt terecht voor een hapje en een drankje. De zaal met podium is op te splitsen in 2 delen. Op die manier kunnen meerdere partijen tegelijk gebruik maken van de zaal.

Ontwerp Cultuurhuis Wessem

Sporthal de Tump

De sporthal de Tump wordt verbouwd en uitgebreid met een zaal voor tafeltennis. Ook krijgt de sporthal een horecagedeelte met uitzicht op de activiteiten in de sporthal. De komende maanden krijgt de bouw van het gemeenschapshuis en de verbouw van Sporthal de Tump steeds meer vorm. 

Ontwerp Tump Wessem

Planning

 • Op 20 december 2022 besloot de gemeenteraad(externe link) om extra geld beschikbaar te stellen voor deze plannen. Inmiddels zijn de opdrachten aan de aannemers verstrekt. 
 • In februari startte aannemer Besix Infra met de voorbereidingen voor het gereedmaken van het bouwterrein. We verwachten dat de bouw 1,5 jaar duurt.
 • Op 14 april was de aftrap van de bouw.
 • December: de ruwbouw van beide gebouwen, dat wil zeggen muren en dak, zijn klaar.
 • December - juni: starten met de afbouw en het installeren van alle technische installaties.

Vervolgplanning

 • Mei-juni: de aannemer gaat aan de slag met de paden en wegen rondom het gemeenschapshuis en de sporthal;.
 • 2 helft juli 2024: inrichten van het gemeenschapshuis en Sporthal de Tump.
 • Begin september 2024 is het nieuwe gebouw voor de gebruikers van Café-Zaal de Harmonie en de verbouwing en uitbreiding van Sporthal de Tump voor TTV Westa klaar voor gebruik!

Op de hoogte blijven

Wij werken aan een digitale nieuwsbrief rondom dit project. U kunt zich hiervoor al aanmelden via de website:

Aanmelden nieuwsbrief Wessem(externe link)

Vragen of meer informatie?

Heeft u vragen over het project? Dan kunt u contact opnemen met projectleider Jacco Haagmans op 0475 - 85 25 00 of via j.haagmans@gemeentemaasgouw.nl