De huisvesting van een groot deel van de verenigingen in Wessem vindt plaats in gedeeltelijk sterk verouderde accommodaties. 

Het gaat om:

  • De Harmoniezaal aan de Wallenstraat
  • Accommodatie Wisheim aan de Kloosterlaan
  • Sporthal de Tump aan de Thornerweg
  • Jeugdhuis de Sprong, eveneens aan de Thornerweg

In opdracht van de gemeenteraad wordt een plan uitgewerkt waarbij de verenigingen gehuisvest worden aan de Thornerweg. Hierin staat (kort samengevat) het volgende:

  • Sporthal De Tump wordt verbouwd.
  • Tafeltennisvereniging Westa zal ook gebruik maken van deze accommodatie.
  • Jeugdhuis de Sprong blijft onveranderd.
  • Op het trapveldje naast het Jeugdhuis komt een cultuurhuis voor de gebruikers van de Harmoniezaal.
  • Achter het Jeugdhuis blijft ruimte voor het organiseren van een evenement.
  • Er komt een nieuwe gezamenlijke parkeervoorziening.

Impressie

Planning

Op 5 oktober 2021 besloot de gemeenteraad om het geld beschikbaar te stellen dat nodig is om de uitgewerkte plannen te realiseren. Het traject rondom toekomstige beheer- en exploitatieafspraken is in juli 2022 afgrond. De aanbestedingstrajecten zijn in augustus 2022 opgestart. 
 
Na afronding van de aanbestedingen wordt ook duidelijk welk effect de oorlog in Oekraïne heeft op levertijden en prijsvorming van de bouwwerkzaamheden. Opdrachtverstrekking is voorzien eind 2022, mits de offertes passen binnen de beschikbare projectmiddelen.

Start bouw is voorzien in het voorjaar van 2023. De bouwtijd bedraagt naar verwachting 1,5 jaar.

Op de hoogte blijven

Wij werken aan een digitale nieuwsbrief rondom dit project. U kunt zich hiervoor al aanmelden via de website:

Aanmelden nieuwsbrief Wessem(externe link)

Heeft u uw e-mailadres doorgegeven per mail? Dan voegen wij u toe aan de lijst.  

Vragen of meer informatie?

Heeft u vragen over het project? Dan kunt u contact opnemen met projectleider Harald Meuwissen via (0475) 85 25 00 of  per mail naar h.meuwissen@gemeentemaasgouw.nl.