In alle natuurgebieden van gemeente Maasgouw geldt een aanlijnplicht. Helaas houdt niet iedereen zich hier aan. Loslopende honden kunnen nesten van vogels verstoren, maar ook andere dieren, zoals zwijnen en reeën opjagen. Ook vinden wandelaars een loslopende hond niet altijd prettig.

Loslopende honden kunnen onrust veroorzaken bij wilde zwijnen. Dat kan gevaarlijk zijn. Moederdieren verdedigen hun jongen en kunnen aanvallen als ze zich bedreigd voelen. Daarbij kunnen ook wandelaars worden aangevallen. Als iedereen op de paden blijft en honden aangelijnd worden, dan hebben de wilde zwijnen heel snel door dat ze daar niets van te duchten hebben.