Bij gladheid in de winter zorgt de gemeente voor goede en veilige wegen. Zodra gladheid ontstaat of dreigt te ontstaan, wordt gestrooid. 

Als eerste strooien we op de hoofdroute: 

  • hoofdwegen;
  • busroutes;
  • ontsluitingswegen;
  • wegen op bedrijventerreinen;
  • fietsroutes die worden gebruikt als schoolroutes en voor het woon-werkverkeer.

Vervolgens strooien we:

  • In straten waar ook veel (openbare) voorzieningen liggen zoal  winkels, scholen, zorginstellingen, dokters- en tandartsenpraktijken, fysiotherapeuten etc. 

Wanneer strooien we?

Van november tot en met half april staan de medewerkers van de buitendienst klaar om gladheid van de wegen in Maasgouw  te voorkomen. De beslissing om te strooien maken we aan de hand van de volgende 4 punten:

  • de gegevens door het gemeentelijk gladheid-meldsysteem;
  • de weersvoorspelling specifiek voor de gemeente Maasgouw van Meteo Consult;
  • de actuele weersituatie buiten;
  • melding gladheid door meldkamer van politie.

In Maasgouw zijn bij gladheid 5 strooiwagens actief. De verschillende routes zijn te raadplegen in het kaartje strooiroute.

Wat kunt u doen?

Zelf kunt u ook het één en ander doen om gladheid tegen te gaan. Maak uw stoep sneeuwvrij om ongelukken te voorkomen. Wist u dat u bij sneeuw beter eerst kunt vegen en daarna strooien? Of dat u zand kunt strooien om een dikke ijslaag begaanbaar te maken?