Gemeente Maasgouw werkt op verschillende gebieden samen met andere gemeenten. In sommige gevallen worden afspraken rondom de samenwerking vastgelegd in een gemeenschappelijke regeling. Hieronder vindt u meer informatie over deze regeling en een overzicht van de gemeenschappelijke waar gemeente Maasgouw aan deelneemt.

Register

De wet die deze vorm van samenwerking mogelijk maakt en daar eisen aan stelt is de Wet gemeenschappelijke regelingen. Voor de inwerkingtreding van de Wet elektronische publicaties (Wep) op 1 juli 2021 was het college verplicht om op grond van artikel 27 Wgr een register bij te houden van de gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente Maasgouw aan deelneemt.

In dit register wordt per regeling het volgende benoemd: 

  • de deelnemers;
  • de wettelijke voorschriften;
  • de overgedragen bevoegdheden;
  • het adres en de plaats van vestiging;
  • of een openbaar lichaam, een bedrijfsvoering organisatie of een gemeenschappelijk orgaan is ingesteld.

Nu de Wep in werking is getreden, is er een centraal register opgesteld waar alle gemeenschappelijke regelingen worden opgenomen. In dit register staan wel dezelfde onderdelen benoemd als genoemd in artikel 27 Wgr. Met de komst van de Wep ligt de wettelijke verplichting om het centrale register(externe link) bij te houden bij de gemeenschappelijke regelingen zelf.

Gemeenschappelijke regelingen Maasgouw

Gemeente Maasgouw neemt deel aan verschillende gemeenschappelijke regelingen. Het actuele overzicht is via overheid.nl te bekijken.

Ga naar het actuele overzicht