Heeft u schade of bent u gewond geraakt? En bent u van mening dat dit onze schuld is? Dan kunt u ons aansprakelijk stellen. U dient dan een schadeclaim bij ons in. 

Hoe werkt het?

Er zijn twee soorten schades waarvoor u een schadeclaim kunt indienen:

 • schade die u heeft opgelopen door iets dat wij hebben gedaan;
 • schade door achterstallig onderhoud aan bijvoorbeeld pleinen, openbaar groen of bouwwerken.

De gemeente kan alleen aansprakelijk zijn als de gemeente iets kan worden verweten, dus wanneer de gemeente een geschreven of ongeschreven rechtsregel niet heeft nageleefd. Bovendien moet er een direct verband bestaan tussen dat verwijtbare handelen of nalaten en de geleden schade.

Bij schade door de staat van wegen, paden en stoepen is de gemeente alleen aansprakelijk als de weg gevaarlijk of gebrekkig is. Dat wil niet zeggen dat de weg in onberispelijke staat moet zijn; kleine onregelmatigheden of hoogteverschillen zijn toegestaan. Het gaat erom dat de weg voldoet aan de eisen die in redelijkheid van de gemeente kunnen worden gevraagd. Bovendien mag van u normale oplettendheid worden verwacht, zoals aanpassing aan de omstandigheden en weersinvloeden.

Wat moet ik doen?

Bent u verzekerd? Meld uw schade dan bij uw verzekeraar. Zij regelen het verder met ons. Als u niet bent verzekerd, dient u de schadeclaim bij ons in. Dat kan digitaal met uw DigiD of per post. 

Online indienen

U kunt gebruik maken van onderstaand formulier van Burgerberichten. Hierbij logt u in met DigiD.

DigiD linkGemeente aansprakelijk stellen

Per post

Heeft u geen DigiD? Ook dan kunt u een schadeclaim indienen. Vul daarvoor het formulier in en stuur het per post naar ons op. Zet in de brief de volgende gegevens:

 • uw naam, adres en telefoonnummer;
 • uw rekeningnummer (IBAN);
 • omschrijving van de gebeurtenis (met plaats, datum en tijd);
 • waarom u vindt dat de gemeente aansprakelijk is.

Stuur de volgende zaken mee met de brief:

 • de rekening van de schade;
 • verklaring van het voorval;
 • eventueel een getuigenverklaring (ook telefoonnummers van de getuigen);
 • foto's van de situatie en foto's van de schade;
 • andere informatie die van belang is voor de afhandeling van de aansprakelijkstelling;
 • bij autoschade:
  - proces-verbaal van de politie;
  - origineel getekend Europees schadeformulier;
  - expertiserapport van erkend autoschadebedrijf;
  - adresgegevens en polisnummer van uw verzekeringsmaatschappij.

De gemeente kan u nog om aanvullende informatie vragen. Hierover krijgt u binnen 4 weken bericht.

Hoe gaat het verder?

Als de gemeente de aansprakelijkheid toewijst, handelt de gemeente deze zo snel mogelijk af. Als de gemeente de aansprakelijkheid afwijst, laat de gemeente u dat in een brief weten.

De complexiteit van de aansprakelijkstelling bepaalt de afhandelingstermijn. De gemiddelde afhandelingstermijn bedraagt 4 weken. Als de aansprakelijkheid door de gemeente bij een derde wordt gelegd (bijvoorbeeld een aannemer), is deze verantwoordelijk voor de afhandelingstermijn.