Als u een chronische ziekte of beperking heeft én een laag inkomen dan kunt u mogelijk gebruik maken van de nieuwe regeling Tegemoetkoming Meerkosten Chronisch zieken. Het gaat om een tegemoetkoming in de extra kosten van €350. U kunt dit bedrag één keer aanvragen.

De regeling is bedoeld voor inwoners die een chronische ziekte of beperking hebben en een inkomen dat niet hoger is dan 130% van de bijstandsnorm. Hierbij wordt gekeken naar uw inkomen, en het inkomen van uw eventuele partner, in de maand januari 2024. Er wordt niet gekeken naar uw vermogen (bijvoorbeeld spaargeld of eigen woning).

We gaan er van uit dat u meerkosten heeft als u: 

  • een maatwerkvoorziening van 12 maanden of langer heeft volgens de Wmo 2015. De eigen bijdrage Wmo betaalt u aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK);
  • een indicatie voor de Wet langdurige zorg heeft;
  • dubbele kinderbijslag ontvangt van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor uw kind;
  • een indicatie van 12 maanden of langer heeft volgens de zorgverzekeringswet voor persoonlijke verzorging;
  • in 2022 en 2023 het eigen risico van de zorgverzekering verplicht volledig verbruikt heeft.

Aanvragen

Aanvragen is mogelijk vanaf 17 juni via onze website. Als u hulp nodig heeft met aanvragen kunt u contact opnemen met het Sociaal wijkteam. Dit kan telefonisch via 0475 - 85 25 00 of per mail sociaalwijkteam@gemeentemaasgouw.nl. Ook kunt u langs komen tijdens het inloopspreekuur op maandag t/m donderdag van 9:00 tot 12:00 uur. Het inloopspreekuur is in Sociaal Maatschappelijk Centrum de Spil (Suikerdoossingel 49 in Maasbracht).

Meer informatie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Participatie van het Servicecentrum MER op het nummer 0475 - 25 59 50 of via email tegemoetkomingchronischzieken@servicecentrum-mer.nl.