Wilt u zelf aan de slag met een goed idee of plan? Dat kan! In Maasgouw staan we positief tegenover mensen die zelf het initiatief nemen om de buurt of samenleving beter of mooier te maken. We noemen dit een bewonersinitiatief of een burgerinitiatief. Als uw idee of plan past binnen de gemeentelijke kaders werken we hier graag aan mee. Want ‘samen maken we Maasgouw!’

U bent aan zet, maar wij ondersteunen graag!

Een bewonersinitiatief is en blijft van u als initiatiefnemer: u bent dus vooral zelf aan zet! Weet u nog niet waar te beginnen? Neem dan contact op met onze dorpscontactpersonen. Zij kunnen u adviseren over de aanpak en zij zorgen ervoor dat u met de juiste mensen in contact komt, zodat u nog concreter met uw idee aan de slag kunt. De dorpscontactpersonen kennen de weg in het gemeentehuis en hebben ook een groot netwerk daarbuiten.

Beter inzicht met een stappenplan

Om een idee te krijgen hoe u uw idee kunt aanpakken kunt u het stappenplan hieronder doorlopen. Dit plan helpt u beter inzicht te krijgen in uw initiatief. Soms is geld nodig om uw idee uit te kunnen voeren. Er zijn organisaties die hieraan kunnen bijdragen. Denkt u bijvoorbeeld aan het Oranjefonds en Jantje Beton. Soms willen (plaatselijke) bedrijven sponsoren of is het inzamelen van geld via crowdfunding de manier om uw idee te kunnen betalen. Mogelijk zijn er ook subsidies vanuit de gemeente. Heeft u extra handjes nodig? Denk dan ook aan het werven van vrijwilligers.

Stap 1: Wat is uw idee?

Stel uzelf de volgende vragen:

  • Wat wil ik bereiken met dit initiatief?
  • Wat levert het op?
  • Kan ik het alleen of heb ik anderen nodig?
  • Heb ik de gemeente nodig?

Stap 2: Verken het idee

Bestaat het idee al, gebeurt het al in de buurt? Zijn andere bewoners enthousiast en willen ze helpen? Zijn er goede voorbeelden? Praat met andere (buurt)bewoners, dorpsraad, dorpsoverleg enzovoorts over het idee en maak het plan sterker door hun op- en aanmerkingen mee te nemen en te vragen of ze mee willen doen!

Stap 3. Leg contact met de Dorpscontactpersonen

Neem contact op met een van de dorpscontactpersonen. De dorpscontactpersonen weten wat er allemaal speelt in de buurt, zij weten de weg en kunnen u op vele manieren verder helpen in het realiseren van het plan. U kunt ze bellen of mailen, maar ook een bezoek aan de ‘schakelkeet’ is mogelijk.

Stap 4. Werk het idee uit

Bij de nadere uitwerking is het verstandig om een planning en/of draaiboek te maken. Ga na of er toestemmingen en/of vergunning(en) nodig zijn voor het realiseren van uw plan of idee. Informeer u zelf of er wet- en regelgeving geldt waarmee u rekening moet houden. Zorg dat het de financiën en boekhouding goed geregeld zijn ga op zoek naar inwoners die mee willen helpen en informeer omwonenden en mogelijk andere betrokkenen. Zijn er obstakels? De dorpscontactpersonen kunnen u met raad en daad bijstaan.

Stap 5. Klaar voor de start

De laatste stap is de realisatiefase. Dit betekent dat uw activiteit plaatsvindt of dat u start met de uitvoering van uw idee. Zorg dat iedereen zich welkom voelt. Nodig iedereen in de buurt uit en degenen die betrokken zijn geweest bij uw idee! Maak er een ‘officieel moment van, maar vooral: VIER HET!

Een bijzonder bewonersinitiatief: bewonersoverlegorganisaties

Een bijzonder bewonersinitiatief is een bewonersoverlegorganisatie. Dit is een organisatie, vaak een stichting, die er voor alle inwoners van het dorp is en die het bredere doel heeft de leefbaarheid in het dorp te vergroten. Voorbeelden hiervan zijn een dorpsraad, bewonersgroep of dorpsoverleg.

De gemeente vindt overleg met bewonersoverlegorganisaties belangrijk. Met de verschillende organisaties zijn we geregeld in gesprek. Ook ontvangen deze organisaties subsidie van de gemeente op grond van de deelverordening bewonersoverlegorganisaties en kunnen ze gebruik maken van de diensten van Vereniging Kleine Kernen Limburg (VVKL).

In diverse kernen zijn bewonersoverlegorganisaties actief. Kijk hiervoor bij uw dorpskern of dit het geval is. Is er in het dorp waar u woont nog geen bewonersoverlegorganisatie en wilt u er zelf een starten, neem dan contact op met onze dorpscontactpersonen.