Er zijn algemene regels opgesteld, waarin is opgenomen waaraan u moet voldoen als u wilt collecteren. Deze regels zijn ook van toepassing op huis- aan huis acties en op leden- of donateurwervingsacties. Wilt u voor een goed doel geld of spullen inzamelen? Dan heeft u geen collectevergunning nodig.

Hoe werkt het?

In onze gemeente geldt een algemeen verbod om:

  • openbaar geld of goederen in te zamelen;
  • in het openbaar leden of donateurs te werven;
  • huis- aan- huis acties te houden.

De gemeente Maasgouw heeft in nadere regels vastgesteld wanneer dit verbod niet geldt. Als u de bovengenoemde activiteiten wilt uitvoeren, moet u voldoen aan de nadere regels collecteren, huis- aan huis acties en leden- of donateur wervingsacties Maasgouw 2020.

Als u een inzameling doet in besloten kring zijn deze algemene regels niet van toepassing. Indien u om bijzondere redenen niet kunt voldoen aan de nadere regels, is het mogelijk om een ontheffing van het collecteverbod te vragen.

Landelijke collecteroosters

De gemeente wil niet dat er teveel collectes tegelijkertijd plaatsvinden. Bij het CBF kunt u het landelijk collecterooster inzien. Landelijke organisaties collecteren in de perioden, zoals vermeld op het collecterooster van het CBF. Niet-landelijke organisaties mogen alleen collecteren in de vrije perioden, die in het landelijk collecterooster zijn opgenomen. Kijk dus vooraf in het collecterooster.

Wat moet ik doen?

Voordat u gaat collecteren, raadpleegt u de Apv en de Nadere regels collecteren, huis- aan huis acties en leden- of donateur wervingsacties om te kijken welke regels voor u gelden. De Apv en de nadere regels vindt u hieronder.

U kunt de ontheffing  aanvragen bij de gemeente. Het is verstandig als u uw aanvraag minimaal 8 weken van tevoren indient. U vraagt de ontheffing aan via het formulier hieronder.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met de Omgevingsdienst van Servicecentrum MER via 0475 - 25 51 00.