Op donderdag 28 december 2023 heeft een uitslaande brand grote schade aangericht aan het rijksmonument Chateau Heel. Door de brand is het kasteel grotendeels verwoest, alleen de gevels en een aantal binnenmuren staan nog overeind. Bij incidenten aan rijksmonumenten wordt de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) om advies gevraagd. 

Advies RCE

Het advies van de constructeur van de RCE is om de gevels en binnenmuren tot de eerste verdieping in tact te laten. Omdat de hoger gelegen geveldelen instabiel zijn is het advies om deze te slopen. Ook is het advies om het restant van de toren te slopen. Na de sloop van deze delen gaat de constructeur van de RCE een nieuwe inspectie doen naar de staat van de overgebleven delen. Het rapport van de constructeur en de brief die de gemeente ontvangen heeft van de RCE kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Vervolgstappen

  • Op basis van het advies van de RCE gaat de eigenaar een sloopplan en een stut- en stempelplan maken. Dit is het plan dat ervoor zorgt dat de restanten van het kasteel zodanig verstevigd worden dat deze behouden kunnen blijven. De eigenaar is bezig met het nader uitwerken van het sloopplan dat door een sloopbedrijf is opgesteld.
  • Als de gemeente het sloopplan en stut- en stemplan van de eigenaar heeft ontvangen wordt dit ter goedkeuring voorgelegd aan de RCE.
  • Na goedkeuring van de RCE kan de eigenaar een omgevingsvergunning aanvragen. Nadat deze verleend is kan de eigenaar opdracht voor de sloop geven.
  • Als de sloopwerkzaamheden zijn afgerond vindt er opnieuw een inspectie plaats. De constructeur van de RCE doet dan een nieuwe inspectie naar de staat van de overgebleven delen.

Toekomstplannen

Op dit moment is nog niet bekend wat de brand betekent voor de ontwikkelingen op het terrein. De conclusies naar aanleiding van de inspectie die na de sloop van de instabiele delen plaatsvindt vormen de basis voor het vervolg.

Contact en vragen

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met beleidsmedewerker Monumenten Hugo van  Heesewijk via H.vanHeesewijk@gemeentemaasgouw.nl of 0475 - 85 25 00.