Soms stapelen de problemen zich op. Er hoeft dan maar iets te gebeuren en de emmer loopt over. Dan lukt het niet meer om genoeg tijd en aandacht aan de kinderen te besteden, terwijl u ze dat van harte gunt. Buurtgezinnen kan dan een oplossing zijn! 

Extra liefde en aandacht

Buurtgezinnen is gebaseerd op een oude gedachte: opvoeden doen we samen. Een gezin dat wel wat steun kan gebruiken (vraaggezin) wordt gekoppeld aan een gezin in de buurt (steungezin). Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders even ontlast. De hulp vanuit een steungezin is alledaags en gelijkwaardig. Bijvoorbeeld: een (halve) dag per week een peuter laten meedoen met het gezin, een kleuter naar zwemles of sport brengen of een rustige huiswerkplek bieden aan een puber. Een vraag- en steungezin maken samen met Buurtgezinnen afspraken welke steun er nodig is. 

Heeft u een vraag over Buurtgezinnen? 

Wilt u steungezin worden of bent u op zoek naar een steungezin? Kijk dan op de website van buurtgezinnen(externe link). U kunt ook contact opnemen met de coördinator van Buurtgezinnen Maasgouw. Dat is Rianne Theunissen en zij is bereikbaar op 06 - 22 29 43 08 via rianne@buurtgezinnen.nl.