Als je aan de afdeling burgerzaken van een gemeente denkt, denk je al gauw aan paspoorten, verhuizingen, huwelijken en geboortes. Dat hoort er ook allemaal bij. Maar dat is lang niet alles wat burgerzaken doet. De komende tijd geven we in verschillende verhalen een beeld van de medewerkers en werkzaamheden van gemeente Maasgouw. Deze keer het verhaal van Irene Bors, medewerker Burgerzaken.

Burger centraal

Zoals de naam al verraadt, staat de burger centraal binnen Burgerzaken. Werken voor de gemeente betekent namelijk werken voor onze inwoners. Burgerzaken fungeert als het eerste aanspreekpunt in het gemeentehuis en behandelt een scala aan officiële documenten en legt cruciale persoonsgegevens vast. 

Nauwkeurigheid

Binnen gemeente Maasgouw is Irene de BRP-specialist. In de Basisregistratie Personen (BRP) is het van groot belang dat precies wordt bijgehouden wie er in de gemeente woont. Ze vertelt met passie over het belang van nauwkeurigheid in deze taak. “Bijvoorbeeld als iemand trouwt, een kind krijgt of verhuist. Stel nu je gaat wonen in een nieuwe huurwoning en degene voor jou heeft zich nooit uitgeschreven. Dan kun jij niet zomaar huurtoeslag aanvragen. Eerst moet degene voor jou zich uitschrijven. Het is dus heel belangrijk dat die gegevens kloppen want het werkt op alles door. Daarom gaan wij heel zorgvuldig om met deze gegevens.”

Geduld en zorgvuldigheid

Terwijl veel mensen denken dat het werk van Burgerzaken draait om simpele processen zoals paspoorten en rijbewijzen, onthult Irene de complexiteit die soms schuilgaat achter ogenschijnlijk eenvoudige zaken. “Vooral bij buitenlandse documenten is geduld en zorgvuldigheid geboden. We maken hierbij onder andere gebruik van een documentscanner. Documenten worden hiermee op echtheid gecontroleerd. Maar het wachten op buitenlandse aktes kan het proces ook vertragen. Bovendien moet je op de hoogte zijn van wet- en regelgeving in Nederland, maar ook in het buitenland.” 

Irene Bors
Irene Bors

Agressie

Ook de gemeente heeft wel eens te maken met boze klanten. “Het gaat dan met name om verbale agressie”, legt Irene uit. “Vooral sinds de corona pandemie komt dit vaker voor. En dat is soms lastig om mee om te gaan. Mensen hebben soms een korter lontje, vooral als zaken niet snel genoeg gaan of als ze de juiste documenten niet bij zich hebben. Om medewerkers te ondersteunen, zijn er veiligheidsmaatregelen, waaronder een alarmknop en een interventieteam. Maar deze wordt echt alleen maar gebruikt in noodsituaties.”

Digitalisering

De digitalisering van diensten is een andere verandering binnen Burgerzaken. Digitalisering heeft de dienstverlening veranderd en een breed scala aan online mogelijkheden geïntroduceerd. Maar sommige handmatige procedures blijven nodig. Irene benadrukt dat een bezoek aan het gemeentehuis soms ook noodzakelijk is voor bepaalde zaken. “Bijvoorbeeld bij het vaststellen van de identiteit bij rijbewijs- of paspoortaanvragen. Hierbij maken we onder andere gebruik van een gezichtsscanner om te ondersteunen bij het vaststellen van de identiteit. Maar een bezoek aan het gemeentehuis blijft gezien de digitale ontwikkelingen altijd mogelijk. De klant heeft altijd de keus. We willen ervoor zorgen dat onze inwoners de mogelijkheid hebben om iets digitaal te regelen. Komt de inwoner toch liever naar de balie om welke reden dan ook? Dat blijft altijd een optie.”

Burgerzaken is veel meer dan men vaak denkt

Tijdens haar ruime werkzaamheden heeft Irene ontdekt dat Burgerzaken veel meer inhoudt dan men vaak denkt. “Het is een wereld van uitdagingen. Mensen gaan bijvoorbeeld vaker reizen en we hebben te maken met meer vluchtelingen. Hierdoor hebben we steeds meer kennis nodig van verschillende zaken. Ook worden burgers steeds mondiger. We moeten ondertussen bij Burgerzaken wel ons mannetje staan. Maar dat vind ik niet erg. Ik hou van nieuwe uitdagingen.”