Burgemeester Stef Strous is sinds 8 februari 2010 burgemeester van gemeente Maasgouw. Na twee termijnen als burgemeester is hij gestopt en werd hij per 8 februari 2022 waarnemend burgemeester. Hij blijft waarnemend burgemeester tot (naar verwachting) de zomer van 2023.

Burgemeester Stef Strous

Portefeuille

De burgemeester heeft een eigen takenpakket. Dit takenpakket kan zeer uiteenlopend zijn en wordt vaak de portefeuille genoemd. De portefeuille van onze burgemeester bestaat uit:

 • Algemene strategie en samenwerking
 • Burgerparticipatie (coördinatie)
 • Veiligheid, crisisbeheersing en handhaving
 • Global Goals programma (coördinatie)
 • Communicatie (coördinatie)
 • Personeel en organisatie
 • Informatiebeheer (incl. ICT)
 • Dienstverlening

Het e-mailadres van de burgemeester is s.strous@gemeentemaasgouw.nl

Nevenfuncties

Een nevenfunctie is een activiteit die iemand naast zijn of haar hoofdberoep uitoefent. Hieronder zijn de nevenfuncties van Burgemeester Strous te vinden.

Ambtsgebonden onbetaalde nevenfuncties

 • Voorzitter Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
 • Voorzitter Dagelijks Bestuur Servicecentrum MER
 • Voorzitter GO Veiligheidsregio Limburg-Noord
 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Limburg-Noord
 • Lid Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Limburg-Noord
 • Lid Bestuurscommissie Veiligheid
 • Lid Euregio Rijn-Maas-Noord 
 • Lid Interregcommissie van Euregio
 • Lid Commissie OOV van Euregio
 • Lid VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten)
 • Lid Regionaal Bestuurlijk Overleg (politie)
 • Lid Driehoeksoverleg Basiseenheid Echt (politie)
 • Lid AvA OML (Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg)

Wilt u de burgemeester uitnodigen?

Burgemeester Stef Strous hecht veel waarde aan ontmoetingen met inwoners, verenigingen en ondernemers. Ook in zijn laatste half jaar komt de burgemeester graag bij u langs om nieuwe contacten te leggen en bestaande contacten te versterken. En vooral om op te halen wat u bezighoudt en waarbij de gemeente eventueel een rol kan spelen. Samen maken we immers Maasgouw! 
 
Wilt u de burgemeester uitnodigen voor bijvoorbeeld een receptie, een open inloop, een jaarvergadering, de presentatie van een nieuw product of een jubileum? Dan kunt u contact opnemen met Conny Salden via c.salden@gemeentemaasgouw.nl.

Wat doet een burgemeester?

De burgemeester vormt samen met de wethouders het dagelijks bestuur van de gemeente. De burgemeester heeft eigen taken en bevoegdheden en is voorzitter van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en wethouders. Ook is de burgemeester verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in de gemeente.

Benoemen

Een burgemeester wordt benoemd door de Koning en de minister van BZK(externe link). Hij of zij wordt aanbevolen door de gemeenteraad. Een burgemeester wordt benoemd voor een periode van 6 jaar. Na iedere periode van 6 jaar kan een burgemeester herbenoemd worden.

Lees meer over burgemeesters(externe link)