Bent u getrouwd in het buitenland of is daar iemand overleden? Dan moet u dit registreren in de Basisregistratie Personen (BRP) van uw woongemeente. Het gaat om rechtsfeiten die in het buitenland hebben plaatsgevonden, bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk, overlijden, echtscheiding, erkenning of adoptie. De documenten hiervan worden ook wel brondocumenten genoemd.

Welke voorwaarden gelden er?

  • U moet de documenten laten registreren in de BRP van uw woongemeente.
  • Het rechtsfeit moet in het land waar het heeft plaatsgevonden 'rechtsgeldig' zijn. Dit betekent dat het document moet zijn opgemaakt volgens de plaatselijke voorschriften en door een bevoegde instantie.

Een buitenlands document is niet automatisch rechtsgeldig in Nederland. Controleer goed of uw documenten een legalisatie of apostille nodig hebben. Kijk hiervoor op de website van de Rijksoverheid(externe link).

Wat heb ik nodig?

Als u een buitenlands document wilt inschrijven, heeft u de volgende stukken nodig:

  • Een geldig legitimatiebewijs.
  • Het originele buitenlands document of documenten.
  • Wilt u de geboorteakte van een kind registreren en woont dit kind niet in Nederland? Dan heeft u ook een recente Attestatie de Vita (bewijs van in leven zijn) nodig van dit kind.
  • Wilt u een buitenlandse huwelijksakte registreren, dan kunt u een extra verklaring nodig hebben. Als dit voor u geldt, moeten beide partners deze verklaring ondertekenen.
  • Wilt u een echtscheiding registreren en is deze tot stand gekomen in een EU-land (uitgezonderd Denemarken)? Dan heeft u ook een 'Brussel II bis Certificaat' nodig. Dit document kunt u meestal krijgen bij de instantie die de echtscheiding heeft uitgesproken. Een legalisatie of apostille op het echtscheidingsdocument is dan niet meer nodig.
  • Is uw naaste in het buitenland overleden? Dan kijkt u op de website van Nederland Wereldwijd(externe link).

Wat moet ik doen?

Maak hiervoor een afspraak met de gemeente.

Maak een afspraak

Wat kost het?

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Hoe lang duurt het?

Hoe lang de registratie duurt, verschilt van geval tot geval. Het kan tussen de 8 tot 12 weken duren. Als er verder onderzoek nodig is, kan het langer duren.