In de Basisregistratie Personen (BRP) staan gegevens van iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond. U kunt een uittreksel van deze persoonsgegevens aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. U kunt ook een 'bewijs van in leven' of een 'bewijs van Nederlanderschap' aanvragen.

Wat moet ik doen?

U kunt verschillende uittreksels aanvragen. Dit kan online of aan de balie. Geef aan waarvoor u het uittreksel nodig hebt. Dan weet de ambtenaar welke gegevens op uw uittreksel moeten staan. U kunt een uittreksel aanvragen voor:

 • uzelf;
 • uw kind dat bij u woont en jonger is dan 16 jaar;
 • iemand die u heeft gemachtigd.

Uittreksel persoonsgegevens

In de Basisregistratie Personen (BRP) staan gegevens van iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond. U kunt een uittreksel van deze persoonsgegevens aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Dat kan ook voor uw kind, als het bij u woont en jonger is dan 16 jaar

U kunt verschillende uittreksels aanvragen:

 • Uittreksel BRP - een bewijs dat u in de gemeente Maasgouw woont en bent ingeschreven. Dit uittreksel kan nodig zijn voor het afleggen van een examen of het inschrijven voor een school of opleiding.
 • Uittreksel BRP met burgerlijke staat - een bewijs hoe u geregistreerd staat in de BRP. Bijvoorbeeld, gehuwd, ongehuwd, gescheiden, etc. Dit uittreksel kunt u bijvoorbeeld nodig hebben voor de belastingdienst.
 • Uittreksel BRP met adreshistorie - een bewijs dat u in de gemeente Maasgouw woont en bent ingeschreven. Dit uittreksel wordt vooral gevraagd door woningbouwverenigingen.
 • Uittreksel BRP met nationaliteit - een bewijs met welke nationaliteit u geregistreerd staat in de BRP.
 • Internationaal uittreksel BRP - een bewijs dat u in de gemeente Maasgouw woont en bent ingeschreven. Dit uittreksel kan door buitenlandse instanties worden gevraagd en kan in verschillende talen worden gemaakt.

Bewijs van in leven zijn

Met een bewijs van in leven zijn kunt u op papier laten zien dat u op het moment van afgifte in leven bent. Dit bewijs heeft u bijvoorbeeld nodig als uw levensverzekeraar of pensioenfonds hierom vraagt. U vraagt een bewijs van in leven zijn aan bij de gemeente van uw woonplaats. Dit kan op afspraak of online. Verderop deze pagina leest u hier meer over.

Een bewijs van in leven zijn is geldig in Nederland, Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. 

Attestatie de vita

Als u in een ander land moet laten zien dat u in leven bent, vraagt u een attestatie de vita aan. Dit is een internationaal bewijs dat u in leven bent. Dit heeft u bijvoorbeeld nodig als uw buitenlandse levensverzekeraar of buitenlands pensioenfonds hierom vraagt. Een attestatie de vita is in het Nederlands en in het Frans en moet altijd persoonlijk worden aangevraagd. Het document is in Nederland 6 maanden geldig. U kunt dit document alleen aanvragen door een afspraak te maken. U moet dit persoonlijk aanvragen.

Maak een afspraak voor een Attestatie de vita

Bewijs van Nederlanderschap

Een bewijs van Nederlanderschap is een schriftelijke verklaring van de gemeente. Hierin staat dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. U kunt bijvoorbeeld een bewijs van Nederlanderschap nodig hebben als u naar het buitenland verhuist, gaat trouwen of solliciteert naar een functie in het openbaar bestuur. Als u het bewijs van Nederlanderschap nodig heeft voor een instelling in het buitenland, kunt u een meertalig bewijs aanvragen.

Wat moet ik doen?

Online

U kunt online het uittreksel BRP, bewijs van in leven zijn en bewijs van Nederlandschap aanvragen. Dit kunt u alleen voor uzelf doen. Hiervoor logt u in met DigiD. Aan het eind van het formulier kunt u betalen met iDeal.

Heeft u uw bewijs van in leven zijn nodig voor het pensioenfonds? Dan moet u de brief uploaden van het pensioenfonds waarin hierom wordt gevraagd. Hiermee wordt het bewijs kosteloos verstrekt.

DigiD linkOnline aanvraagformulier uittreksel

Let op! Kijk goed welk uittreksel of bewijs u nodig heeft en zorg dat u de juiste gegevens invult. Als u bijvoorbeeld de verkeerde gemeente invult, dan kunnen wij uw aanvraag niet verwerken. Uittreksels die besteld en afgerekend zijn, worden niet terugbetaald als de aanvraag verkeerd is ingevuld of het verkeerde uittreksel is besteld.

Aan de balie

Komt u persoonlijk naar de gemeente dan heeft u nodig:

 • geldig identiteitsbewijs;
 • pinpas of contant geld;
 • heeft u uw bewijs van in leven zijn nodig voor het pensioenfonds? Dan heeft u ook de brief van het pensioenfonds nodig waarin hierom wordt gevraagd. Hiermee wordt het bewijs kosteloos verstrekt.

Maak een afspraak

Wat kost het?

 • Uittreksel persoonsgegevens BRP - € 7,15
 • Bewijs van in leven zijn - € 7,15 (Een aanvraag voor het pensioenfonds is gratis. Hiervoor moet u wel de brief van het pensioenfonds kunnen overhandigen/meesturen).
 • Attestatie de vita - € 16,60 (Een aanvraag voor het pensioenfonds is gratis. Hiervoor moet u wel de brief van het pensioenfonds kunnen overhandigen. Dit geldt alleen voor landen binnen de EU.)
 • Bewijs van Nederlanderschap - € 7,15

Hoe gaat het verder?

Als u het uittreksel persoonlijk bij de gemeente aanvraagt, krijgt u het meteen mee. Dit geldt ook als u iemand hiervoor machtigt. Als u het uittreksel online of schriftelijk aanvraagt, stuurt de gemeente het per post naar u toe.

Iemand anders machtigen

Wanneer iemand anders de aanvraag voor u doet bij de gemeente, geeft u diegene een brief mee met daarin:

 • de reden waarom u het bewijs nodig heeft;
 • de naam van de gemachtigde;
 • uw handtekening;
 • de handtekening van de gemachtigde.

De gemachtigde neemt uw machtigingsbrief mee naar de gemeente met een kopie van uw geldige identiteitsbewijs. Ook heeft de gemachtigde zijn of haar eigen identiteitsbewijs nodig. Hij of zij moet 18 jaar of ouder zijn.

Uittreksel Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)

Als u in het buitenland woont of niet meer bij een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, dan staan uw persoonsgegevens in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). U kunt een uittreksel hiervan aanvragen bij één van de RNI loketgemeenten. Als u een uittreksel nodig heeft voor een buitenlandse organisatie, kunt u dit in meerdere talen krijgen.