Gemeente Maasgouw zet zich in om de biodiversiteit te vergroten. Zo is de aanleg van bloemrijke bermen en akkerranden opgenomen in het coalitieakkoord 2018-2022 van onze gemeenteraad. In het plan van aanpak bloemrijke bermen en akkerranden worden de huidige maatregelen beschreven.

Maar we doen meer. We betrekken ook onze inwoners hierbij. Met onze inwoners hebben we kansen verkend om de biodiversiteit verder te herstellen. Deze kansen zijn vertaald naar concrete maatregelen waar we mee aan de slag gaan. Deze vindt u hieronder.

Wat is biodiversiteit eigenlijk?

Biodiversiteit staat voor "veel verschillende soorten leven". "Bio" betekent leven "diversiteit" betekent afwisseling, verschil, verscheidenheid. Biodiversiteit is een parapluterm voor veel verschillende soorten planten en dieren. Het is belangrijk dat we bijvoorbeeld niet alleen konijnen hebben, maar ook gras voor de konijnen om van te eten en roofdieren die weer op de konijnen jagen. Veel verschillende soorten is belangrijk voor het evenwicht in de natuur. Daarom zorgt de gemeente bijvoorbeeld voor veel verschillende bloemen en planten, waardoor er ook meer vlinders en bijen kunnen leven.

Heeft u suggesties of vragen?

Voor suggesties en informatie over biodiversiteit kunt u terecht bij John van den Berg via j.vandenberg@gemeentemaasgouw.nl .