Op 16 april vond de raadsvergadering plaats. Tijdens deze vergadering zijn een aantal besluiten genomen. Die vindt u hieronder.

Genomen besluiten

De raad heeft besloten om:

  • Het bestemmingsplan ‘Revitalisering Scheepswerf Maasbracht’ vast te stellen.
  • Het bestemmingsplan en exploitatieplan project Linne Zuidoost vast te stellen.
  • Het bestemmingsplan Groenstraat ongenummerd te Linne vast te stellen.
  • Het bestemmingsplan ‘Woonwagenstandplaats Priester Kooksweg Ohé en Laak’ vast te stellen.
  • De vierde wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Maasgouw 2020 vast te stellen.
  • Toestemming te verlenen voor de wijziging van de GR Servicecentrum MER.
  • Een nieuwe vervanger van de griffier aan te wijzen.

Meer informatie en terugkijken

Wilt u de vergadering terugkijken of de stukken inzien? Dat kan via het Raadsinformatiesysteem. Als u vragen heeft over de vergadering, dan kunt u deze stellen aan de Griffie via griffie@gemeentemaasgouw.nl of telefonisch via het algemene nummer 0475 - 85 25 00.