Naast afvalwater komt er ook veel hemelwater in het riool. Dat is zonde, want schoon hemelwater hoeft niet gezuiverd te worden. Door uw regenpijp af te koppelen (van het riool af te halen), draagt u bij aan een schonere leefomgeving; een beter milieu en een aanvaardbare hoogte van het rioolrecht in de toekomst. Ook voorkomt u dat de grond in uw eigen tuin verdroogt. En vermindert u het risico op wateroverlast in uw omgeving.

Voor het afkoppelen van hemelwater door particulieren wordt door de gemeente een subsidie verstrekt. Hoe u dit kunt aanvragen leest u hieronder.

Door af te koppelen anticiperen we op de klimaatsveranderingen waarbij de duur en hevigheid van regenbuien in de toekomst toenemen. Dit is al jaren een speerpunt van beleid in de gemeente Maasgouw. De gemeente koppelt zelf ook af. Bij wegreconstructies wordt het hemelwater van de openbare verharding in de bodem geïnfiltreerd. Afkoppelen kan in de openbare ruimte, maar ook bij u thuis. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid.

Hoe kan ik hemelwater afkoppelen?

Afkoppelen houdt in dat u het hemelwater op eigen terrein laat infiltreren. Hierbij zijn twee soorten infiltratievoorzieningen te onderscheiden; bovengronds en ondergronds. 

Een voorbeeld van een bovengrondse voorziening is een wadi. Indien de tuin van voldoende oppervlakte is, wordt ook vaker gekozen voor een vrije uitloop van het hemelwater op eigen terrein. Hierbij moet het water op eigen terrein blijven en infiltreren. Voordeel van dit soort voorzieningen is dat dit vaak een goedkope oplossing is. Nadeel is dat men overlast kan ondervinden van water in de tuin tijdens flinke regenbuien.

Voorbeelden van ondergrondse voorzieningen zijn infiltratiekratten, grindkuilen en steenwolblokken. Voordeel van dit soort voorzieningen is dat er geen overlast kan ontstaan van water tijdens regenbuien. Nadeel is dat dit vaak een duurdere oplossing is. 

Er zijn talloze mogelijkheden om af te koppelen. Op de website www.waterklaar.nl(externe link) staan veel voorbeelden over afkoppelen. Je vindt er praktische voorbeelden.

Ga naar Waterklaar voor praktische oplossingen(externe link)

Welke spelregels zijn er bij het afkoppelen?

De belangrijkste voorwaarden die wij bij het afkoppelen stellen, zijn:

 • Een infiltratievoorziening met een bergingscapaciteit van minimaal 30mm per vierkante meter afgekoppeld oppervlak;
 • Een uitvoeringstermijn van 6 maanden;
 • Bewijslast achteraf door middel van foto’s vóór, tijdens en na het afkoppelen.
 • De afkoppelactiviteiten mogen pas starten nadat de aanvraag is goedgekeurd door de gemeente.

Alle spelregels zijn na te lezen in de verordening via de link onderaan deze pagina.

Rekenvoorbeeld: uw woning is 8 meter breed en 10 meter diep, het dakoppervlak is dus 80 m2. De infiltratievoorziening moet dan 80 m2 x 0,03 m (30 mm) = 2,4 m3 inhoud hebben. Dit hoeft niet per se onder de grond te liggen, een grasveld met opstaande randen kan ook als infiltratiebuffer werken.

Hoe hoog is het subsidiebedrag?

Het subsidiebedrag is in 2024 €11,- per vierkante meter afgekoppeld oppervlak.

De kosten die u zelf maakt voor het afkoppelen, zijn afhankelijk van op welke manier u het hemelwater afkoppelt.

Welke stappen doorloop ik?

U wilt graag beginnen met afkoppelen. Hieronder zijn de stappen weergegeven die u doorloopt:

 1. Oriënteren op welke manier u wenst af te koppelen;
 2. Vul het aanmeldformulier subsidie afkoppelen in;
 3. De gemeente neemt contact met u op om een locatiebezoek in te plannen;
 4. Een afkoppeladviseur komt bij u op bezoek, de mogelijkheden tot afkoppelen worden doorgenomen en er worden afspraken gemaakt;
 5. U dient de definitieve aanvraag binnen 6 weken in bij de gemeente;
 6. U ontvangt een beschikking en het subsidiebedrag;
 7. De uitvoeringstermijn van 6 maanden gaat van start;
 8. Foto’s van vóór, tijdens en na het afkoppelen worden als bewijs opgestuurd naar de gemeente;
 9. Het afkoppelen is klaar, de subsidie kan worden vastgesteld.

Aanmeldformulier subsidie

Maak hiervoor gebruik van onderstaand formulier via burgerberichten. U logt hierbij in met DigiD of met eHerkenning.

DigiD linkAanmeldformulier subsidie afkoppelen hemelwater

Afkoppelbeleidsplan

De gemeente heeft een afkoppelbeleidsplan(externe link). Hierin wordt het 'waarom en hoe' beschreven. Het plan is via bovenstaande link te lezen of u kunt deze hier downloaden