De adviesraad sociaal domein Maasgouw wil vanuit haar onafhankelijke positie bijdragen aan de totstandkoming of verbetering van het gemeentelijk beleid wat het sociaal domein betreft.

De afgelopen jaren is er veel veranderd in de zorg en hebben de gemeentes veel zorgtaken overgenomen van de centrale overheid in Den Haag. In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), participatie en (forensische) jeugdwet is geregeld voor welke (zorg)taken de gemeentes verantwoordelijk zijn. Ook is wettelijk vastgelegd dat burgers en cliënten de mogelijkheid geboden moet worden om mee te kunnen praten over de Wmo, participatiewet en jeugdwet.

Gemeentes hebben een grote mate van vrijheid hoe zij de inspraak regelen. In 2007 is daarom in overleg met de gemeente Maasgouw het Wmo platform ingesteld, die sinds 2018 Adviesraad Sociaal Domein Maasgouw heet. Wij vinden het niet alleen belangrijk dat de inspraak wettelijk verplicht is, maar ook omdat wij zelf willen meedenken en invloed willen kunnen uitoefenen over de ontwikkelingen in het Wmo beleid, participatiewet en de jeugdwet van onze gemeente. 

Meer informatie

Op de website(externe link) vindt u onder andere hoe de Adviesraad Sociaal Domein haar werk doet, welke mensen uit onze kernen in de Adviesraad actief zijn, belangrijke actualiteiten en informatie over de Wmo en burgerparticipatie. Daar vindt u ook alle contactgegevens.

Logo Adviesraad Sociaal Domein Maasgouw