In het Klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland in 2050 'van het gas af gaat'. Landelijk willen we de CO2-uitstoot verminderen door over te stappen van aardgas op duurzame energie. Daarom kan in principe na 2050 niemand meer koken of verwarmen op aardgas. De meeste huizen en bedrijven in Maasgouw maken nog gebruik van aardgas. Alle woningen van het aardgas afhalen wordt een enorme klus.

De gemeente stelt hiervoor een plan op: de Transitievisie Warmte. In dit plan beschrijven we hoe we Maasgouw afkoppelen van het gas. In de raadsvergadering van 21 december 2021 is de Transitievisie Warmte in de gemeenteraad besproken.

Waarom aardgasvrij?

Om aan internationale afspraken te voldoen heeft Nederland besloten dat alle woningen in 2050 aardgasvrij moeten zijn. Aardgas is namelijk een fossiele brandstof. Dat wil twee dingen zeggen: 

  1. het is een eindige grondstof, op is op;
  2. bij het gebruik van aardgas om energie op te wekken komt het broeikasgas CO2 vrij. Daarom willen we aardgas vervangen door een duurzaam alternatief. Een alternatief is duurzaam als het hernieuwbaar is. Denk aan windenergie: door energie uit windkracht te halen, gaat er geen grondstof verloren. De wind blijft net zo hard waaien. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld zonne-energie en aardwarmte.

De meeste huizen en bedrijven in Maasgouw worden nog verwarmd met behulp van aardgas. En de meeste mensen koken er ook nog op. Alle woningen van het aardgas afhalen wordt dus een enorm ingewikkelde klus. Gelukkig hoeven we dit niet van vandaag op morgen te doen. Maar om 2050 te halen,  moeten we nu wel aan de slag!

Enquête en inwonersavond

In juni konden alle inwoners van Maasgouw deelnemen aan een enquête over de Transitievisie Warmte. Daaraan deden 353 inwoners mee. De meeste deelnemers, bijna 94%, zijn zelf woningbezitter. Zij willen zelf bepalen hoe en wanneer zij de overstap naar aardgasvrij maken. Als er afgestapt wordt van het gas, dan moet dat geleidelijk en weloverwogen verlopen. Ook geven de deelnemers aan vooral op de kosten te letten, zelf het aardgasvrije alternatief te willen kiezen en graag een duurzame oplossing te willen. Er is behoefte aan onafhankelijk advies en  informatie over financiële mogelijkheden. Wat betreft de informatievoorziening vertrouwen zij vooral op de informatie van de overheid en de onafhankelijke adviesbureaus. 

Een aantal deelnemers aan het onderzoek nam ook deel aan een inwonersavond. De opgehaalde informatie uit de enquête en de informatieavond heeft de gemeente meegewogen bij het opstellen van de Transitievisie Warmte voor Maasgouw. Onderaan de pagina vindt u het eindverslag over de inwonersavond.

Het energiesysteem van de toekomst

Aardgas vervangen door een gelijkwaardig alternatief is echter zo makkelijk nog niet. Het meest vergelijkbaar met aardgas zou waterstof of groengas zijn. Groengas, dat wordt gemaakt van bijvoorbeeld gft-afval of mest, is erg schaars. En om waterstof duurzaam op te wekken (groene waterstof) is veel energie nodig: tot wel vijf keer zo veel als voor de elektrische warmtepomp. Bovendien zijn er andere sectoren, zoals de zware industrie en luchtvaart, die geen andere optie voor duurzame energie hebben dan waterstof of groengas. Zij zullen dus ‘voorrang’ gaan krijgen. Daarom is het niet realistisch dat groengas of waterstof ooit één op één aardgas zal vervangen om woningen te verwarmen.

De overheid heeft daarom twee soorten oplossingen bestempeld als duurzaam én grootschalig toepasbaar. Aan de ene kant is er het warmtenet. Hier worden nieuwe leidingen voor aangelegd die warm water rondpompen dat centraal wordt verwarmd, niet meer in je eigen woning dus. Er zijn verschillende bronnen die een warmtenet kunnen verwarmen, denk aan een centrale warmtepomp, aardwarmte, aquathermie (warmte uit water) en restwarmte van fabrieken. Het grote probleem is dat de leidingen erg duur zijn. Een warmtenet is dus alleen zinvol als er veel woningen op een kleine oppervlakte staan, zoals in steden. In Sittard, Venlo en Rotterdam liggen bijvoorbeeld warmtenetten.

Aan de andere kant is er de warmtepomp. Qua techniek lijkt dit een beetje op een airco. Het haalt warmte uit de lucht of uit de bodem en gebruikt elektriciteit om dit op voldoende temperatuur te krijgen om de woning te verwarmen. Hiervoor moet je huis wel écht goed geïsoleerd zijn. Als dat niet zo is, kun je een hybride warmtepomp gebruiken: in die situatie kun je gebruik maken van aardgas, groengas of waterstof om bij te verwarmen. Isoleren is dan nog steeds verstandig maar minder noodzakelijk. Een hybride warmtepomp is ook vaak rendabel in aanschaf, zeker met de huidige stijgende gasprijzen.

Aardgasvrij in Maasgouw

Maasgouw ziet met name mogelijkheden voor elektrische en hybride warmtepompen. Uit de Transitievisie blijkt 22% van de huizen geschikt voor een elektrische en 27% voor een hybride warmtepomp. Voor 43% van de woningen is eerst isoleren de verstandige stap. Er lopen bepaalde programma’s om informatie, ondersteuning of financiering te ontvangen voor isolatie of een warmtepomp:

Energie besparen

Isolatie en warmtepompen

Subsidies en leningen

Beschikt u over meerdere panden en wilt u hulp van de gemeente bij verduurzamen? Bijvoorbeeld als VvE of vastgoedbezitter. Neem dan contact met ons op.