HOME  |  Zorg & Ondersteuning  |  WMO vervoer

WMO vervoer

Voor meer informatie kunt u terecht bij het Sociaal Wijkteam

Inloopspreekuur:

  • S.M.C. de Spil, Suikerdoossingel 49 Maasbracht
    Van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur

Telefonisch: 0475-852500
Per e-mail: sociaalwijkteam@gemeentemaasgouw.nl

U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek door medewerkers van het Sociaal Wijkteam.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De gemeente kan u helpen als u zich niet of onvoldoende lokaal kunt verplaatsen met een vervoermiddel. Bijvoorbeeld door een ziekte, een beperking of ouderdom.

De gemeente zoekt samen met u naar een oplossing. Deze hulp van de gemeente heet een vervoersvoorziening.

Hoe werkt het?

Welke hulp de gemeente geeft, hangt af van wat voor u de beste oplossing is. Allereerst bekijkt de gemeente of u zelf uw probleem kunt oplossen. Dit kan bijvoorbeeld door hulp van familie, vrienden en bekenden. Verder kijkt de gemeente ook of u geholpen bent met een algemene voorziening. Helpt dit u niet? Dan kan de gemeente u behulpzaam zijn in uw vervoersvraag.

Wat moet ik doen?

  • U gaat naar het Wmo-loket van de gemeente.
  • U maakt melding van uw probleem.
  • U voert een gesprek met de gemeente over uw situatie.
  • U geeft aan waar u hulp bij nodig hebt.

Is een vervoersvoorziening voor u de beste oplossing? Dan kunt u bij de gemeente een aanvraag hiervoor indienen.

Wat kost het?

De gemeente kan van u een bijdrage in de kosten vragen. De hoogte hiervan wordt bepaald door het CAK aan de hand van uw inkomen en vermogen en eventuele andere voorzieningen die u krijgt.

Hoe lang duurt het?

Nadat u zich gemeld heeft zal de gemeente in maximaal 6 weken het onderzoek  hebben afgerond met  een verslag van de uitkomsten van het onderzoek en de oplossing die de gemeente u kan bieden. Daarna kunt u een aanvraag indienen. Binnen 2 weken na de aanvraag ontvangt u bericht of u in aanmerking komt.

Aanvullende informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wil dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig meedoen in de maatschappij. Voor bepaalde groepen mensen is dit niet altijd makkelijk. Deze mensen kunnen ondersteuning krijgen. Zo kunnen ze zo veel mogelijk zelf blijven doen.