HOME  |  Zorg & Ondersteuning  |  Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning

Het doen van een melding

Persoonsgebonden budget (pgb)

Het Persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag dat u kunt gebruiken om zelf zorgverleners en/of hulpmiddelen in te kopen.

Mantelzorgondersteuning

Zorg je langdurig voor iemand in je omgeving, dan ben je een mantelzorger.  Mantelzorgers kunnen voor informatie en advies, emotionele ondersteuning en praktische hulp terecht bij de Wmo-adviseurs Carl Lahaije en Björn Maessen. Zij bieden een luisterend oor en kunnen u helpen met praktische informatie, adviezen en tips.

Informatie voor aanbieders Jeugdhulp en Wmo

De 7 gemeenten in Midden-Limburg (Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert) regelen gezamenlijk de inkoop voor hulp en ondersteuning die valt binnen de Jeugdwet of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Keukentafelgesprek

Het keukentafelgesprek vindt bij u thuis plaats. Om een goed beeld te krijgen van uw situatie is het belangrijk dat u deze zo goed mogelijk beschrijft.

Wmo platform Maasgouw

Voor meer informatie over cliëntenparticipatie vanuit de Wmo of de participatiewet kunt u terecht bij het Wmo Platform Maasgouw.

Stimuleringslening Duurzaam Thuis

De Provincie Limburg wil met de regeling Duurzaam Thuis huurders en eigenaar-bewoners stimuleren om te investeren in de kwaliteit van de bestaande woning.

Eigen bijdrage maatwerkvoorzieningen

De gemeente vraagt voor maatwerkvoorzieningen zoals hulp bij het huishouden een eigen bijdrage. De eigen bijdrage wordt vastgesteld en geïnd door het CAK (Centraal Administratie Kantoor) in Den Haag.

Handige website

De website www.meerkosten.nl is een wegwijzer voor mensen met hoge zorgkosten. Op de website is te vinden welke zorgkosten mensen nog via de belasting terug kunnen krijgen en geeft informatie over regelingen waarmee mensen met hoge zorgkosten kun inkomen extra kunnen ondersteunen. Naast de website is er ook een digitale brochure beschikbaar, te downloaden vanuit de webwinkel van Ieder(in).

Subsidieregeling om meedoen in de samenleving te stimuleren

Verenigingen en particulieren kunnen bij de gemeente een subsidie aanvragen voor initiatieven die er op gericht zijn de samenleving in sociaal-maatschappelijke zin te versterken.