HOME  |  Zorg & Ondersteuning  |  Wet maatschappelijke ondersteuning  |  Subsidieregeling om meedoen in de samenleving te stimuleren

Subsidieregeling om meedoen in de samenleving te stimuleren

Verenigingen en particulieren kunnen bij de gemeente een subsidie aanvragen voor initiatieven die er op gericht zijn de samenleving in sociaal-maatschappelijke zin te versterken. Denk hierbij aan initiatieven die de eenzaamheid tegen gaan zoals eetpunten waar u samen van een vers bereide maaltijd kan genieten en waar tijd is voor een praatje. Maar ook ontmoetingsmiddagen voor ouderen, zelf hulpgroepen, klusteams, administratieondersteuning of respijtzorg.

Ook initiatieven met een sociaalpedagogische insteek gericht op jeugdigen kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Bijvoorbeeld een initiatief van een groepscursus voor verenigingsleiders over het omgaan met afwijkend gedrag of (geïndiceerde) ADHD. Andere voorbeelden zijn het organiseren van een (speciale) kindervakantiewerk voor kinderen die aan het gewone kindervakantiewerk niet kunnen deelnemen of een sportdag voor kinderen uit het speciaal onderwijs.

De subsidie bedraagt maximaal € 3.000,- per jaar in het tekort.

Volledige subsidieregeling

De hele subsidieregeling kunt u vinden op www.overheid.nl.