HOME  |  Zorg & Ondersteuning  |  Wet maatschappelijke ondersteuning  |  Persoonsgebonden budget (pgb)

Persoonsgebonden budget (pgb)

Het Persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag dat u kunt gebruiken om zelf zorgverleners en/of hulpmiddelen in te kopen. Als u gebruik maakt van een pgb moet u het budget kunnen beheren. Dit betekent dat u zelf zorg inkoopt en zorgverleners aanstuurt. U mag ook iemand machtigen om dit voor u te doen. De zorg die u inkoopt moet veilig en cliëntgericht zijn. Daarnaast moet de zorg ook bijdragen aan uw zelfstandigheid.

Mogelijkheden pgb in de Wmo

Met een pgb regelt u de volgende soorten diensten en/of hulpmiddelen:

 • huishoudelijke hulp;
 • begeleiding in het dagelijkse leven (individuele begeleiding);
 • dagbesteding of kortdurend verblijf;
 • aanpassingen van uw woning;
 • rolstoel of scootmobiel.

Afsluiten zorgovereenkomst

Als u via een pgb gebruik maakt van hulp bij het huishouden of begeleiding, moet u een overeenkomst sluiten met uw zorgverlener. Dit geldt ook als u hulp door familieleden of mantelzorgers inkoopt. In deze overeenkomst staan afspraken over zorg, werktijden en vergoeding. U bent verplicht om de modelovereenkomst van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) te gebruiken. Op www.svb.nl/pgb kunt u deze modelovereenkomst vinden. Verleent uw zorgverlener 4 of meer dagen zorg per week dan moet u een arbeidsovereenkomst sluiten. U bent dan verplicht om een salarisadministratie bij te houden.

Eigen bijdrage

Voor een pgb betaalt u een eigen bijdrage. U betaalt deze eigen bijdrage van uw eigen inkomen. Dit kan dus niet uit het pgb. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling. Wij geven de kosten van uw pgb door aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Zij berekenen uw eigen bijdrage en sturen u een rekening. Meer informatie over de eigen bijdrage vindt u op de pagina Eigen bijdrage maatwerkvoorzieningen.

Familieleden of mantelzorgers betalen uit het pgb

U kunt het pgb gebruiken om hulp van uw familie, vrienden en/of buren in te kopen. Voor begeleiding en kortdurend verblijf geldt een lager tarief dan wanneer u gebruik maakt van een professionele organisatie. Voor begeleiding zijn er 3 tarieven:

 • begeleiding van familie 1e/2e graad;
 • begeleiding door een ZZP-er/freelancer;
 • begeleiding door een professionele organisatie.

De ondersteuning die u inkoopt, moet aansluiten bij de resultaatafspraken die in de beschikking (toekenningsbrief) van de gemeente staan. Dit geldt zowel voor ondersteuning door familieleden en mantelzorgers als voor hulp van ZZP-ers en professionele organisaties.

Tarieven PGB 2020

Hier vindt u de tarieven van het PGB (pdf, 136 kB) voor begeleiding en kortdurend verblijf en voor hulp in het huishouden.

Uitbetalingen door Sociale Verzekeringsbank

Het Servicecentrum PGB van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert de pgb’s. De gemeente meldt uw pgb aan bij de SVB. De SVB ontvangt het geld van de gemeente, maar u houdt zelf de regie. Dit wordt trekkingsrecht genoemd. Als uw zorgovereenkomst goedgekeurd is en u correcte declaraties indient, betaalt de SVB uw zorgverlener. Hierdoor verminderen uw administratieve lasten. U (of uw gemachtigde) kunt alles digitaal beheren via MIJN PGB op www.svb.nl. Het is belangrijk dat u de declaraties op een juiste manier aanlevert, zodat uw zorgverlener ook kan worden uitbetaald. Ook wijzigingen die van belang zijn, moet u direct melden bij de SVB.

Als uw hulp per ongeluk schade heeft veroorzaakt, kunt u zich melden bij de SVB. Er geldt wel een eigen risico. Ook kunt u bij de SVB doorgeven als uw hulp ziek is. Zij betalen de hulp dan (tijdelijk) door zodat u voldoende budget overhoudt om een vervangende hulp te kunnen betalen.

Uitzondering op dat trekkingsrecht zijn éénmalige pgb’s voor bijvoorbeeld een woningaanpassing, scootmobiel of rolstoel. Deze worden vooralsnog door de gemeente zelf uitbetaald. De gemeente betaalt na controle van de factuur het pgb-bedrag aan u of de leverancier uit.

Weigeren pgb

Een pgb wordt nooit zomaar geweigerd. Dit kan alleen als er sprake is van één van de onderstaande situaties:

 • Als er geen volledig budgetplan is of als iemand niet bereid is om dit budgetplan te bespreken;
 • Als er sprake is van financiële problemen met juridische gevolgen;
 • Als volgens de gemeente niet voldoende aangetoond is dat met het pgb zorg van een goede kwaliteit kan worden geleverd.

Belangenvereniging Per Saldo

Per Saldo is de belangenvereniging voor mensen met een pgb. Op www.persaldo.nl staat veel informatie over pgb. Hier kunt u ook testen of u geschikt bent om een pgb te beheren.

Verschil pgb en zorg in natura

Bij een pgb koopt u van het budget dat u krijgt, de voorziening of hulp zelf in. Bij zorg in natura krijgt u ondersteuning en hulp via een instelling of leverancier die een contract heeft met de gemeente. De gemeente heeft met een aantal zorgaanbieders (budget)afspraken gemaakt om ondersteuning in natura te leveren. Hier vindt u een overzicht van deze aanbieders: Aanbieders zorg Maasgouw.pdf (pdf, 198 kb). U hoeft dan zelf niets te regelen. De gemeente regelt dit voor u bij zorg in natura. Als de zorg die u wilt inkopen met het pgb duurder is dan de kosten voor hulp of ondersteuning via zorg in natura, zijn de meerkosten voor uw eigen rekening.

Wij adviseren u goed na te denken over de keuze tussen zorg in natura en een persoonsgebonden budget.

Vragen?

Als u nog vragen heeft of meer informatie wilt neemt u dan contact op met uw contactpersoon bij de gemeente of met het Sociaal wijkteam.