HOME  |  Zorg & Ondersteuning  |  Wet maatschappelijke ondersteuning  |  Persoonsgebonden budget (pgb) of zorg in natura

Persoonsgebonden budget (pgb) of zorg in natura

Persoonsgebonden budget

Met een persoonsgebonden budget (pgb) krijgt u geld waarmee u zelf ondersteuning regelt en inkoopt. U kunt met dit budget terecht bij een aanbieder naar keuze. De gemeente stort uw pgb op een rekening bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Hiervan betaalt de SVB maandelijks de facturen en declaraties rechtstreeks aan de zorgverlener(s) die de hulp hebben geleverd. De SVB doet ook het budgetbeheer. Het PGB dat aan het einde van het jaar niet besteed is, stort de SVB terug aan de gemeente.

Tarieven PGB

Hier vindt u de tarieven van het PGB per 1 april 2017 (pdf, 136 kB) voor begeleiding en kortdurend verblijf en voor hulp in het huishouden.

Zorg in natura

Als u kiest voor zorg in natura krijgt u de zorg, begeleiding, hulp of voorzieningen die u nodig hebt via een instelling of leverancier die een contract heeft met uw gemeente. De gemeente heeft met een aantal zorgaanbieders (budget)afspraken gemaakt om ondersteuning in natura te leveren. Hier vindt u een overzicht van deze aanbieders: Aanbieders zorg Maasgouw.pdf (pdf, 198 kb)