HOME  |  Zorg & Ondersteuning  |  Wet maatschappelijke ondersteuning  |  Mantelzorgondersteuning

Mantelzorgondersteuning

Zorgt u langdurig onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit uw omgeving? Dan bent u mantelzorger. Mantelzorg is een dankbare taak maar het kan ook zwaar zijn. Voor informatie, advies, emotionele ondersteuning en praktische hulp kunnen mantelzorgers terecht bij mantelzorgondersteuners Carl Lahaije en Björn Maessen. Zij bieden een luisterend oor en kunnen u helpen met praktische informatie, adviezen en tips. Tijdige ondersteuning kan voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken.

Registeren als mantelzorger

De gemeente Maasgouw is verantwoordelijk voor het ondersteunen en waarderen van mantelzorgers. Daarom wil de gemeente mantelzorgers in beeld krijgen. Mantelzorgers kunnen zich laten registeren als mantelzorger. U wordt dan persoonlijk geïnformeerd over de mantelzorgsalons,  de dag van de mantelzorg, etc. Voor deze registratie kunt u contact opnemen met de Wmo-adviseur.  

Praktische ondersteuning

Bij mantelzorgondersteuning gaat het om het verminderen van de belasting van de mantelzorger en het versterken van wat goed gaat. Er zijn verschillende manieren waarop mantelzorgers ondersteund kunnen worden. Bijvoorbeeld door het geven van informatie en advies, het aanbieden van praktische en emotionele ondersteuning of door het inzetten van respijtzorg.

Respijtzorg

Respijtzorg is een tijdelijke en volledige overname van de zorgtaken van de mantelzorger. In Maasgouw kan gebruik worden gemaakt van zorgvrijwilligers.  Deze vaste vrijwilligers bieden gezelschap, een luisterend oor aan de mantelzorger en zorgvrager. Ze kunnen met de zorgvrager (degene voor wie u zorgt) gaan wandelen, spelletjes spelen, etc. De mantelzorger heeft dan even een adempauze en kan tot rust komen en nieuwe energie opdoen. De vrijwilligers nemen echter geen (professionele) zorgtaken over. Wilt u gebruik maken van respijtzorg of heeft u nog vragen hierover? Dan kunt u contact opnemen met de Wmo-adviseurs.

Mantelzorgsalons

Voor mantelzorgers wordt 4 keer per jaar een Mantelzorgsalon georganiseerd. U kunt op een ongedwongen manier mantelzorgers ontmoeten en ervaringen delen. Ook wordt u geïnformeerd over onderwerpen die voor mantelzorgers van belang zijn.

Kortdurend verblijf

Als u bijvoorbeeld een weekend weg wilt gaan maar de zorgvrager kan niet alleen thuis blijven (ook ’s nachts niet) en het lukt niet om zelf opvang te regelen dan zijn er mogelijkheden om de zorgvrager tijdelijk te laten logeren op een plek waar 24-uurs zorg in de nabijheid is. Dit noemen we ‘kortdurend verblijf’.  De Wmo-adviseur kan u ondersteunen bij het aanvragen van een tijdelijke logeermogelijkheid van de zorgvrager. Als er per direct kortdurend verblijf geregeld moet worden omdat de mantelzorger acuut uitvalt en de zorgvrager niet alleen kan blijven, dan wordt de opvang via de zorgverzekering geregeld. De huisarts helpt hier dan bij. 

Mantelzorgondersteuning

Gemeente Maasgouw vindt het werk van mantelzorgers waardevol. Mantelzorgers kunnen daarom jaarlijks een waardering aanvragen in de vorm van een geldbedrag van €175. Voorwaarden:

  • De mantelzorger verleent langer dan 3 maanden en meer dan 8 uur per week niet gebruikelijke onbetaalde zorg aan een naaste (degene die mantelzorg ontvangt);
  • De mantelzorger staat als mantelzorger bij het Steunpunt Mantelzorg Maasgouw.
  • De zorgvrager woont in Maasgouw

Aanvragen voor 2020 is niet meer mogelijk. Vanaf april 2021 is dit weer mogelijk.

Vergoedingen door zorgverzekeraars

Sommige zorgverzekeraars vergoeden kosten van een mantelzorger, zoals cursussen, mantelzorgarrangementen, vervangende mantelzorg e.d.  Kijk in uw eigen polis voor meer informatie.

Contactgegevens Wmo-adviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mantelzorgondersteuners Carl Lahaije en Björn Maessen. Zij zijn telefonisch te bereiken via (0475) 85 25 00 of u kunt uw vraag per mail stellen via wmoadviseur@gemeentemaasgouw.nl. U kunt ook het inloopspreekuur van het Sociaal Wijkteam bezoeken. De openingstijden van het Sociaal wijkteam vindt u hier.

Facebookpagina Mantelzorg gemeente Maasgouw

Wilt u via Facebook op de hoogte blijven van nieuws over Mantelzorg in de gemeente Maasgouw? Volg dan de pagina Mantelzorg gemeente Maasgouw.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie ook op de website van MantelzorgNL de landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste.