HOME  |  Zorg & Ondersteuning  |  Wet maatschappelijke ondersteuning  |  Keukentafelgesprek

Keukentafelgesprek

Het keukentafelgesprek vindt bij u thuis plaats. Om een goed beeld te krijgen van uw situatie is het belangrijk dat u deze zo goed mogelijk beschrijft.

In het (keukentafel)gesprek komen verschillende onderwerpen aan bod zoals de woonsituatie, het schoonmaken van het huis, mobiliteit in en om het huis, contact met andere mensen, mantelzorg en de financiële situatie.Vertrekpunt in het (keukentafel)gesprek is wat u wél kunt, op eigen kracht of met eigen middelen. Daarnaast wordt gekeken naar hulp van buren, vrienden en familie (mantelzorgers). Vervolgens kijken we of er diensten of andere mogelijkheden in de buurt zijn waar u gebruik van kunt maken zoals een maaltijdservice, inzet van vrijwilligers of deelname aan een huiskamerproject. Mochten al deze opties onvoldoende oplossing bieden, dan is er de mogelijkheid van een maatwerkvoorziening. Dit kan bijvoorbeeld een rolstoel, hulp in de huishouding of dagbesteding zijn.

Advies op maat

Op basis van het (keukentafel)gesprek maakt de consulent een verslag. Hierin staat een beschrijving van uw persoonlijke situatie en de verschillende oplossingen die tijdens het gesprek besproken zijn.  Door het verslag te ondertekenen, in te vullen en terug te sturen naar de gemeente kunt u met het advies aan de slag. Als een maatwerkvoorziening een passende oplossing is kunt u deze aanvragen. De melding is namelijk geen aanvraag voor een Wmo-voorziening. Het kan ook zijn dat er geen voorziening aangevraagd hoeft te worden omdat er een andere oplossing is.

Filmpje keukentafelgesprek

Onderstaand filmpje geeft een indruk van wat besproken wordt tijdens een keukentafelgesprek. Het filmpje is een impressie en duurt 7 minuten. In werkelijkheid duurt een keukentafelgesprek ongeveer een uur.