HOME  |  Zorg & Ondersteuning  |  Wet maatschappelijke ondersteuning  |  Het doen van een melding

Het doen van een melding

Een melding kunt u doen door het Meldingsformulier Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in te vullen. Ook kunt u het formulier opvragen bij het Sociaal wijkteam.

Nadat u een melding heeft ingediend bij het Sociaal wijkteam neemt de Wmo-consulent contact met u op om een afspraak te maken. De Wmo-consulent gaat met u in gesprek om passende oplossingen te vinden voor uw probleem. Hierbij wordt gekeken naar wat u nog zelf kunt, eventueel met hulp van uw familie, vrienden, kennissen of buren. Zo’n gesprek wordt een keukentafelgesprek genoemd.

De Wmo-consulent vraagt dan altijd of een mantelzorger, familielid of goede vriend ook bij het gesprek aanwezig is. Is er niemand in uw omgeving die u daarbij kan helpen dan is er professionele cliëntondersteuning via het Sociaal wijkteam gratis beschikbaar.